Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Konsten att förena ekonomisk lönsamhet med miljövinster

Bättre resursutnyttjande och mindre miljöbelastning – i kombination med större ekonomisk lönsamhet. Ekvationen är möjlig tack vare Stena Recyclings helhetsåtagande kring återvinning.

Stena Recycling har en tydlig roll i Örebros omställning till en ännu mer hållbar samhällsutveckling. Kommunen växer så det knakar. Inom några år räknar man med att kunna bygga tusentals nya bostäder – en utveckling som är oerhört positiv för regionen, men som ställer större krav på hantering av avfall och annat material för återvinning. Trycket ökar också i samband med att allt fler företag ser regionen som attraktiv för etablering.

Arbetar för att minimera avfall
Återvinning är grundläggande för en hållbar avfallshantering. Stena Recycling har specialistkompetens för hantering och återvinning av många olika materialslag, inklusive farligt avfall som hanteras separat i en av de två anläggningarna i Örebro. Ansvaret sträcker sig dock längre än så. Stena Recycling har som ambition att hjälpa kunderna minimera sitt avfall.
– Det kanske låter underligt att vi som återvinningsbolag arbetar för att reducera mängden skräp hos kunden. Får vi inte mindre att göra då? Svaret är enkelt: Avfall är det som blir kvar när fantasin tar slut. Det handlar om att kunna omvandla så mycket som möjligt till ny råvara igen. Eftersom vi strävar efter att stötta samhället och vara en drivkraft för hållbar utveckling är det naturligt för oss att börja från grunden. Därför hjälper vi våra kunder att minimera avfallsmängden och i stället bli bättre på sortering och återvinning, förklarar Åke Algotsson, platschef på Stena Recycling i Örebro.

Ökar kundens lönsamhet
Det som måste slängas ska alltså återvinnas så långt som möjligt, både som nytt material och i form av energiåtervinning. Det är en del i Stena Recyclings helhetskoncept som går ut på att bli deponifri.
– För industrikunder kan det handla om att förenkla vardagen genom att låta oss ta hand om hela avfallshanteringen, inklusive sortering. Det kan också handla om att utbilda den egna personalen ytterligare så att de kan sortera och förbereda för återvinning innan materialet hämtas av oss. Vi är flexibla och tar fram lösningar som passar varje enskild kund, fortsätter Åke Algotsson.
För att avfallshanteringen och återvinningsarbetet ska bli så effektivt och i längden även så lönsamt som möjligt är det viktigt att Stena Recycling kopplas in tidigt i processen.
– Våra ägare är mycket tydliga i sin vision för hur vi ska agera gentemot kund. Allt handlar om långsiktighet och att maximera lönsamhet för kunden. Vi vinner ju också på att det går bra för våra kunder.

Hittar innovativa kundlösningar
Åke Algotsson ser positivt på utvecklingen i regionen. Även om Stena Recycling är ett rikstäckande bolag finns en stark lokal förankring. Det är inte minst en fördel när det gäller att skapa innovationer till nytta för kunden.
– För oss på Stena Recycling är det viktigt att arbeta innovativt, att hitta lösningar som är kundanpassade. Då är det bra att vara nära kunden och ha friheten att kunna utvecklas lokalt. Det märks tydligt att man som individ är viktig för företagets fortsatta utveckling, och därför anser jag att Stena Recycling är en mycket attraktiv arbetsplats, säger Åke Algotsson med påtaglig stolthet i rösten.