Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Konsten att vika plåt förädlas i Götene

Företaget Cidan Machinery bemästrar konsten att vika plåt. Med utvecklingsavdelning, fabrik och huvudkontor i Götene siktar man på fortsatt expansion. Tillsammans med det nya dotterbolaget i Österrike kan Cidan Machinery nå en mycket bredare marknad i Europa och världen.

Dotterbolaget Forstner i Österrike tillverkar maskiner för att skära stålcoils, så kallade klippsträckor eller Cut to Length-linjer. Materialet som skärs måste därefter bearbetas i en kantvikningsmaskin, och då gärna i en högpresterande variant från Cidan Machinery i Götene.
Det går snabbt att räkna ut att de båda bolagen kompletterar varandra och kan leverera hela produktionslinjen för bearbetning av plåt.

Behöver maskinerna kopplas upp?
Plåtbearbetning är numera en högteknologisk bransch och det märks inom både Cidan och Forstner. Maskinerna som tillverkas är helt digitala, uppkopplade och kan till och med fjärrstyras. Inom Cidan finns även dotterbolag som enbart fokuserar på mjukvaruutveckling.
– Vi är redan väl förankrade i Industri 4.0 och digitaliseringen av vår bransch. Det ger oss ett försprång nu när alla andra också satsar på digitala lösningar, säger Joakim Dovrén, försäljningschef.
Man kan fråga sig om en kantvikningsmaskin verkligen behöver vara uppkopplad?
– För att lättare och snabbare kunna läsa av en maskins status behöver den vara uppkopplad. Produktionsdata måste finnas till hands och vara uppdaterad hela tiden, och när maskiner är uppkopplade får man allt i realtid. Dessutom kan man snabbt få information om eventuella servicebehov så att driftstopp kan förebyggas, förklarar Joakim Dovrén.

Allt är möjligt med digital teknik
Att arbeta proaktivt och fånga upp eventuella avvikelser är viktigt och med uppkopplade maskiner är det mycket enklare. Som maskinleverantör kan Cidan få information om status på olika maskiner som finns ute hos kund, och snabbt sätta in resurser där det behövs för att minimera stillestånd i kundens produktion.
Det är tack vare ny teknik till och med möjligt att digitalt skicka ritningar på nya verktyg och maskiner som behövs i fält. Det betyder att en plåtslagare kan rita upp ett verktyg var som helst, när som helst, och skicka ritningen till fabriken som producerar det med en maskin från Cidan. Allt handlar om att effektivisera så långt det bara är möjligt.
– Vi håller en mycket hög leveransprecision både från Cidan och Forstner. Vi erbjuder maskiner för alla moment – från coil processing till produktion av färdig produkt, som till exempel kan vara ett verktyg som används av plåtslagare vid takläggning. Allt är möjligt med digital teknik idag, understryker Joakim Dovrén.