Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Konsultföretaget Rejlers tar fram tekniska lösningar för snabbtåg

Rejlers, en av Nordens stora teknikkonsulter, sysselsätter cirka 1 500 anställda som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. En av Rejlers stora satsningar nu är att ta fram de tekniska lösningarna för höghastighetståg.

Rejlers grundades 1942 av Gunnar Rejler hemma i källaren i Växjö och drivs idag av tredje generation.
Koncernens verksamhet har i stora drag sammanfallit med Sveriges utveckling som industrination. Initialt var företaget verksamt med utbyggnaden av elnäten i Sverige, senare deltog bolagets medarbetare i industrialiseringen och utbyggnaden av bostäder i miljonprogrammet. Genom åren har Rejlers expanderat med nya kompetensområden som till exempel telekom, mekanik, järnväg och IT.
Under 2000-talet har Rejlers breddats geografiskt med verksamhet i Finland, Norge och Ryssland.
– Våra kunder består dels av svensk verkstadsindustri och dels av statliga beställare som Trafikverket, Svenska Kraftnät och Vattenfall, berättar Mats Lithner, projektledare på Division Järnväg på Rejlers Sverige AB i Malmö.

Lösningar för snabbtåg
Mats Lithner arbetar som projektledare bland annat för framtagandet av en teknisk systemstandard för höghastighetsjärnväg.
– Vårt uppdrag, som vi fått direkt av Trafikverket och indirekt av regeringen, är att ta fram en systemstandard för banor som kan trafikeras i en hastighet på 250-320 km/timmen. I praktiken innebär det att standarden kommer att medge en trafikering med hatigheten 320 km/timmen, berättar han.
Arbetet med systemstandarden är omfattande och kommer att delas upp i flera delprojekt. Regeringen vill ha byggstart av den så kallade Ostlänken, höghastighetsjärnväg mellan Järna utanför Stockholm och Linköping 2017.
Enligt Mats Lithner kommer mycket av arbetet att handla om spår, banunderbyggnad, tunnlar och broar. Totalt ska han och en kollega planera för en standard som länkar ihop städerna Stockholm, Göteborg och Malmö.
– Vi är mycket stolta över projektet eftersom det ligger i framkant av tekniken, säger Mats Lithner.
Andra stora projekt på järnvägssidan hos Rejlers är kapacitetsutbyggnader av järnvägarna mellan Malmö och Lund samt sträckan Laxå – Falköping i västra regionen och Citybanan i Stockholm.

Etablerat och känt
– Styrkan hos Rejlers är att företaget har funnits länge och är väl etablerat. De som är insatta i de respektive områdena känner till Rejlers. Det finns ett teknikkunnande i väggarna och en tradition som är väldigt stark, säger Mats Lithner och fortsätter:
– Dessutom finns det en stabilitet och en långsiktighet i företaget. Det är tredje generationen Rejler som driver företaget idag och familjen har ingen avsikt att sälja eller göra kortsiktiga vinster.
Rejlers har haft en god utveckling de senaste decennierna och gått från ett hundratal anställda i början på 1990-talet till 1 500-1 600 medarbetare idag.
– Målet för Rejlers är att vara 2015 anställda år 2015 och nu anställs det som aldrig förr för att uppnå den visionen, säger Mats Lithner, som har jobbat inom järnvägen sedan 1980. Han har arbetat på såväl SJ som Banverket och sedan 2010 är han anställd på Rejlers.