Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Konsulttjänster på ett mer personligt sätt

Tjänster kring geotekniska undersökningar, byggentreprenader samt bemanning inom bygg, anläggning och närliggande kunskapsområden samlas i en liten men visionär koncern i Norrköping. Verksamhetschefen och grundaren Fadde Kajevik brinner för att lösa utmaningar snabbt och effektivt, efter principen rätt kompetens på rätt plats i rätt tid.

Att köpa konsulttjänster inom geoteknik låter som en dyr företeelse. Så är inte fallet, menar Fadde Kajevik, som grundat KF Group baserat på att det ska vara kostnadseffektivt och lönsamt att anlita rätt kompetens för varje uppgift. KF Group har sedermera utvecklats till en koncern för konsulttjänster inom ett flertal områden där geoteknik är det mest framträdande tillväxtområdet.
– Jag har grundat verksamheten enligt konceptet snabb service, god struktur och seriositet. Med rätt kompetens säkerställer vi en snabb leverans av rätt saker. Det kan låta självklart, men faktum är att det är väldigt svårt att hitta samarbetspartners som tänker som vi och som verkligen kan leverera det som utlovats. Vi vill stå för konsulttjänster på ett mer personligt sätt, säger Fadde.

Medverkar i Inre hamnen
Att KF Group och verksamheten KF Geo redan är med i matchen och räknar på stora projekt vittnar om att Fadde vet vad han talar om. Bland de senaste uppdragen finns geotekniska undersökningar inför flytt av en bensinstation, ett uppdrag som ställer höga krav på undersökningarnas säkerhetsnivå med tanke på verksamhetens karaktär.
KF Geo har dessutom vunnit det prestigefyllda uppdraget kring omfattande markundersökningar och handläggning av geotekniska uppdrag inför utvecklingen av Inre hamnen i Norrköping. Inre hamnen, om ska bli Norrköpings nya innerstad med bostäder, verksamhetslokaler och besöksmål, är Norrköpings största utgrävning genom tiderna.
– Det känns fantastiskt att vi fått förtroendet att genomföra flera geotekniska uppdrag i anslutning till Inre hamnen. Det är ett värdefullt referensprojekt som kommer att öppna helt nya möjligheter för oss, kommenterar Fadde Kajevik.

Ser värdet i att hålla löften
KF Geo och KF Entreprenad, som samlar bygg- och anläggningstjänster enligt entreprenadavtal, är båda avknoppningar av den ursprungliga verksamheten för KF Group, bemanning och uthyrning av personal inom entreprenad. Målgruppen för KF Entreprenad är numera framförallt större byggfirmor som söker specialistkompetens inom bland annat betongarbeten, plattsättning och montage.
KF Group har en stark närvaro över hela Östergötland och ryktet om den visionära verksamhetsledaren sprider sig. Fadde räknar med att kunna växla upp verksamheten inom ett till två år, men kommer samtidigt inte att satsa på tillväxt som tummar på kärnvärdena integritet, kvalitet, samarbete och konstant förbättring. Med andra ord – att växa för växandets skull är ingenting för Fadde eller för KF Group.
– Att lösa kundernas utmaningar, och verkligen stå för att leverera det vi lovar kommer alltid att vara det viktigaste för oss. Alla företag vill växa, men vi ska göra det på ett sätt som inkluderar kunderna och fokuserar på goda samarbeten. Då kan vi stå för det vi säger, avslutar Fadde Kajevik med.