Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Koordination och lyhördhet ger jobb

Genom att samordna bland annat praktik och utbildningsinsatser mot vad det lokala näringslivet efterfrågar har Jobb- och kunskapstorget i Linköpings kommun lyckats skapa bättre matchning mellan potentiella arbetsgivare och arbetstagare.

På Jobb- och kunskapstorget samordnas Linköpings kommuns insatser för vuxenutbildning, lärlingsverksamhet och arbetsmarknadsinsatser där bland annat praktik ingår. Utbildningarna utformas i nära dialog med det lokala näringslivet. Här utgör enhetens näringslivskoordinatorer en viktig resurs.

– Vi har sälj- och marknadsbakgrund från näringslivet och när vi anställdes var utgångsläget att vi skulle se på verksamheten med företagens ögon, säger näringslivskoordinator Ted Lindberg.

En viktig aspekt är att ett företag har en kontaktperson på kommunen istället för flera, som tidigare var fallet.

– Det gör kommunikationen snabbare och smidigare. Vi har även tagit fram presentationsmaterial om verksamheten som riktar sig till företagen, tillägger han.

Näringslivskoordinatorernas roll är bland annat att ta reda på vilka kompetenser som efterfrågas av företagen.

– Vårt jobb är att vara lyhörda för vilka behov som finns ute bland företagen, så att de som är inskrivna hos oss går utbildningar som det finns en efterfrågan på. Vi stämmer även av vilka branschkrav som finns och tar in det i utbildningarna, berättar näringslivskoordinator Anna Ed.

CSR i praktiken
Att ta emot en praktikant är ett praktiskt exempel på CSR, Corporate Social Responsibility, att som företag ta ansvar för det samhälle man verkar i.

– Att öka mångfalden i en organisation är också ett socialt åtagande, som dessutom skapar ekonomiska värden, enligt forskningsstudier, säger Ted Lindberg.

– När vi kontaktar företag pratar vi CSR och socialt åtagande med dem och de får ofta aha-upplevelser. Många, särskilt unga människor, granskar företag utifrån deras miljömässiga och sociala engagemang, både när de väljer arbetsgivare och vilka produkter de vill köpa, berättar Anna Ed, som tycker att hon och kollegorna har fått bra respons från företagen.

Vuxenlärling eller praktikant
På Jobb-och kunskapstorget erbjuder vi vuxenlärling, där 70 % av utbildningstiden är förlagd på ett företag. Vi erbjuder även praktikplatser till våra deltagare.

– Vi trycker på företagens vinster med att ta emot lärlingar och praktikanter. Dels får företagaren en handledarutbildning hos oss och att ta emot en lärling kan öka mångfalden i deras organisation. Företagen får dessutom chansen att testa personer som skulle kunna bli anställda i framtiden även om de inte har behov av att anställa någon idag, tillägger hon.

2 500 elever inskrivna
Vuxenutbildningen på Jobb-och kunskapstorget har en mångfald av enskilda kurser och yrkesutbildningar att erbjuda. Totalt är tio skolor kopplade till verksamheten.

– Vi har drygt 2 500 elever inskrivna, där näringslivet är en viktig spelare både vad gäller samarbetet med oss på Jobb-och kunskapstorget och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande under lärlingstiden eller praktikperioden. Vi har även cirka 1 200 elever som läser svenska för invandrare (SFI), berättar Karl-Erik Eriksson, rektor för vuxenutbildningen på Jobb-och kunskapstorget, avslutningsvis.