Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Kornboden Rekrytering & Bemanning blir en del av något större

Kornboden har stöttat Örnsköldsviks näringsliv under många år. Det har varit en spännande resa där rekryterings och bemanningsföretaget Kornboden har funnits med som en partner när lokala aktörer har behövt stöd i form av rekrytering och bemanning. Resan fortsätter nu med ännu större fokus på tillväxt i hela regionen kring Örnsköldsvik.

Kornboden är sedan februari i år en del av den nationella rekryterings- och bemanningskoncernen OnePartnerGroup. Genom att tillhöra ett större nätverk med systerföretag över hela Sverige får Kornboden tillgång till ett större kundunderlag. Kornboden kan dessutom fokusera mer på att växa över hela regionen kring Örnsköldsvik, omfattande stora delar av Höga Kusten upp till Umeå.

Bevarar varumärket Kornboden
Kornboden spelar sedan länge en viktig roll för kundernas konkurrenskraft genom att snabbt vara behjälpliga vid förändringar, både vid rekrytering och bemanning. Dessutom är man inte låst till någon specifik bransch. Så kommer det att förbli även under nya ägare.
– Namnet Kornboden kommer att finnas kvar eftersom det förknippas med ett starkt varumärke här i vår region, försäkrar Malin Vedman, som tidigare var platschef för Kornbodens kontor i Örnsköldsvik men som i samband med den nya ägandeformen blev vd för det lokala företaget.
Samarbetet kommer att vara fortsatt starkt med Kornbodens övriga enheter i Sundsvall, Östersund och Örebro – och kommer samtidigt att förstärkas med nya samarbeten med systerföretag på andra håll i landet. För kunderna innebär det flera mervärden, speciellt om man har filialer på olika orter och vill kunna dela kompetens mellan dem.
– Vi har byggt upp ett varumärke som förmedlar trygghet och pålitlighet. Namnet Kornboden syftar till den näring och de resurser som vi kan erbjuda våra kunder. Lyhördhet för kunders behov, närhet och långsiktighet är viktiga hörnstenar för oss, understryker Malin Vedman.

Ser över större arbetsmarknad
Att lokala företag har ett stort förtroende för Kornboden märks inte minst på återkommande uppdrag från flertalet av traktens arbetsgivare. Nu kommer det att bli ännu tydligare då man expanderar utanför Örnsköldsvik.
– Det finns mycket kompetent arbetskraft i Örnsköldsvik som eftertraktas på andra ställen i regionen. Vi kommer att satsa mer på att närma oss potentiella kunder i Kramfors och Umeå, som exempel. Vi vet att det i Kramfors finns ett stort behov av industrikompetens och det kan vi bidra med härifrån.
Enligt Malin Vedman gör tågpendeln mellan Örnsköldsvik och Kramfors en stor insats för hela regionen, eftersom den har öppnat en mycket större arbetsmarknad för alla som bor här. Det tar drygt 30 minuter att resa från Örnsköldsvik till Kramfors med tåget vilket är en restid som de flesta kan acceptera.
– Vi har örat mot marken och följer konjunkturen. Vi lyssnar på marknadens behov och eftersom vi känner det lokala näringslivet väl kan vi snabbt anpassa vårt utbud av tjänster och kompetens efter det. Det är vårt framgångsrecept som vi kommer att använda även utanför Örnsköldsvik nu.
Malin Vedman poängterar slutligen att det är viktigt för Örnsköldsvik som mindre ort att man kan ta tillvara på befintlig kompetens som finns lokalt. Det är inte minst viktigt i tider av utbredd kompetensbrist, och det gäller för såväl Örnsköldsvik som för större städer som exempelvis Umeå. Kornboden ska vara det naturliga valet för företag på både större som mindre orter över hela regionen.