Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Korrosionsskydda mer kostnadseffektivt på miljöriktigt sätt

Korrosion medför stora kostnader årligen. Uppskattningsvis handlar det om en kostnad på ungefär tre procent av BNP och det innefattar såväl skador som ska repareras, komponentbyten och produktionsstillestånd som kostnader för förebyggande arbete inom alla segment där korrosion utgör ett problem. Korrosion är med andra ord en mycket angelägen utmaning som måste mötas.

Martin Lindgren och Andreas Molin, grundarna av dykeriverksamheten Dawab, har ofta stött på problem med korrosion med utrustning som opererar i anslutning till havsmiljöer. Under en mässa upptäckte de den amerikanska produkten Oxifree, som på ett mycket effektivt sätt förhindrar korrosion av komponenter och utrustning genom att kapsla in dem i ett termoplastiskt material.
Funderingarna började gå kring hur man skulle kunna introducera produkten i Sverige, och samtidigt möta den stora utmaningen med korrosion. Det ledde så småningom fram till etableringen av ett nytt företag, Korrosionsstopp, som marknadsför Oxifree och som dessutom sprider mycket kunskap om hur viktigt det är att förebygga korrosion – inte minst för att säkra upp stora investeringar, men också för att skydda miljön.
– Korrosionsskador påverkar järn och andra metaller, men även betong kan utsättas för korrosion. Oxifree har använts inom den amerikanska offshoreindustrin under många år, och har nu börjat spridas över världen som ett kostnadseffektivt koncept och material för att skydda värdefull utrustning mot korrosion, förklarar Gunnar Thoresson på Korrosionsstopp.

Bland världens bästa
Traditionellt korrosionsskydd omfattar kemikaliebehandling och målning av ytor som behöver skyddas. Ofta är det inte bestående över tid, utan proceduren måste upprepas. Med Oxifree räcker det med ett enkelt förarbete och sedan att behandla ytan en gång för att få en långtidseffekt. Det som också talar för Oxifree är att materialet lägger sig som en hinna på ytan men fäster inte på den direkt. Detta innebär att man enkelt kan operera sin utrustning och vid behov lätt avlägsna materialet utan att skada ytan som finns under.
Oxifree tillverkas inte som andra plaster av fossilt material, utan av biomaterial. Plasten är cellulosabaserad med tillsättning av rapsolja, vilket gör att man inte behöver hantera Oxifree som miljöfarligt avfall. Det innebär också en stor fördel arbetsmiljömässigt, om man jämför med andra korrosionsskydd som ofta innehåller skadliga kemikalier. Rent miljömässigt är Oxifree ett av de absolut bästa alternativen som finns på världsmarknaden.

Framgångsrik lansering
De stora fördelarna med Oxifree skapade ett stort intresse hos Martin och Andreas, men eftersom deras kärnverksamhet inom Dawab är dykeri så insåg de snabbt att en tredje part skulle behövas för att starta upp verksamheten. Därmed kom Gunnar Thoresson in som tillförordnad marknadschef för den nya operationen, det vill säga uppstarten av systerbolaget Korrosionsstopp.
Industrin är relativt konservativ när det gäller satsningar inom korrosionsskydd. Man vill gärna få se referenser och prov först för att få bekräftat att det man ska satsa på verkligen fungerar. Det visste Gunnar Thoresson, och den kunskapen har också varit avgörande för att framgångsrikt kunna introducera Oxifree på den svenska marknaden.
– Introduktionen av Oxifree har nu börjat och de första installationerna är gjorda. Än så länge utför Dawab/Korrosionsstopp dessa installationer med egen personal, men på sikt så räknar vi med att efterfrågan kommer bli så omfattande att vi kan utbilda och licensiera underleverantörer som utför installationer med Oxifree. Det är en sådan utveckling vi tror och hoppas på, säger Gunnar Thoresson avslutningsvis.