Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

KPMG expanderar med småföretagarna

Lokalt engagemang och marknadsanpassade tjänster kännetecknar nya KPMG i Kalmar län. Från att tidigare ha varit känt mest som de riktigt stora företagens revisionsbyrå tar KPMG nu steget mot att bli även de mindre entreprenörernas bollplank i olika frågor.

Som ett av världens ledande kunskapsföretag lotsar KPMG sina kunder, som idag finns inom både offentlig och privat sektor, i en allt mer komplex finansiell verklighet. Med branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning hjälper KPMG kunderna att skapa bättre kontroll över sin ekonomi. Både på kort och lång sikt.

Gynnar småföretagandet
Revisor Tommy Nyberg, kontorschef på KPMG i Kalmar, förklarar att syftet med alla tjänster som företaget erbjuder egentligen går ut på att uppnå ökad lönsamhet i kundens affärer.
– Vi har redan en stark position som de stora företagens revisionsbyrå. Nu vill vi närma oss fler av de mindre aktörerna och då måste vi vara mer lyhörda och lära oss förstå deras vardag. Deras behov ser helt annorlunda ut om vi jämför med de större företagens, men vi vet samtidigt att vi har mycket att erbjuda som verkligen kan gynna småföretagandet här i regionen.
Målgruppen omfattar idag alla företag och organisationer som vill uppnå lönsamhet och ökad effektivitet i sina affärer. Det kräver en väl anpassad service där KPMG i ett tidigt skede bidrar med kunskap och identifierar risker som leder till bra beslutsunderlag för verksamhetsutveckling.

Bidrar till hållbar utveckling
Tommy Nyberg är noga med att poängtera att det alltid handlar om att knyta långsiktiga relationer. Genom att leverera ren affärsnytta i form av kunskap och tjänster som stärker kundens företag och i förlängningen möjliggör gynnsamma affärer, kan KPMG skapa ytterligare tillväxt även i den egna organisationen. Det är tillväxt som genererar fler arbetstillfällen och som därmed också gynnar hela regionen på sikt och ger företaget en hållbar utveckling.
Ytterligare en dimension av hållbarhetsarbetet är att KPMG regelbundet tar emot praktikanter och nyutexaminerade ekonomer från både yrkeshögskolor och universitet över hela Sverige. Självklart har de gärna samarbete med Linnéuniversitet. Samarbetet utgör en viktig del av företagets rekryteringsarbete och en del av kunskapsbyggandet inom hela KPMG.

Bred kunskapsbas
För att trygga ytterligare tillväxt kan förvärv av en revision/redovisningsbyrå i Kalmar län vara intressant. Tommy Nyberg är hemlighetsfull men antyder att en sådan utveckling skulle gynna KPMG lokalt med ökat tillskott av erfarenhet och kompetens.
– Vi har omkring 1400 anställda över hela Sverige, och därmed en mycket bred kunskapsbas att erbjuda våra kunder i Kalmar län. Vi har fördelen att kunna dela kompetens mellan olika regioner, med resultat att vi alltid kan hjälpa kunden – oavsett hur komplexa frågorna är, säger Tommy Nyberg.
Nu vill KPMG träffa småföretagare runtom i Kalmar län för att berätta om hur de kan gynnas av att samarbeta med ett av världens främsta kunskapsföretag.