Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

KPMG stärker företag och möjliggör affärer

KPMG levererar ren affärsnytta i form av kunskap och tjänster som stärker företag och möjliggör gynnsamma affärer. Med branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning kan KPMG inte bara förenkla vardagen för kunderna, utan även bidra till lägre kostnader tack vare minskat risktagande från kundens sida.

Företag och organisationer brottas dagligen med finansiella relationer som i mångt och mycket kan liknas vid en djungel av regleringar och bestämmelser. Här bidrar KPMG med kunskap som gör det lättare för företag såväl som offentliga organisationer i alla storlekar och inom alla branscher att driva och utveckla sina verksamheter.

Utvecklar affärer
KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag som lotsar kunder inom både offentlig och privat sektor i en allt mer komplex verklighet. Örebrokontoret omfattar förutom regionhuvudkontoret på Fabriksgatan i Örebro även två enheter i Karlskoga respektive Filipstad.
– Våra tjänster ger företag bättre kontroll över verksamheten och en effektivare ekonomistyrning. Vi är nöjda först när det vi gör bidrar till att utveckla våra kunders affärer, konstaterar skattekonsult Andreas Nordin, kontorschef på KPMG i Örebro.
Till kundens förfogande står dessutom ett brett utbud av tjänster vid sidan av revisionen, såsom löpande redovisningstjänster och avancerad affärsrådgivning.
– En viktig del av helhetserbjudandet är att vi minimerar risken för oavsiktliga fel som annars kan bli kostsamma för kunden, understryker Andreas Nordin.

Bygger långsiktiga relationer
KPMG är således betydligt mer än den stora koncernens revisionsbyrå. Målgruppen omfattar i princip alla företag och organisationer som vill uppnå lönsamhet och ökad effektivitet i sina affärer. Det kräver en väl anpassad service där KPMG i ett tidigt skede bidrar med kunskap och identifierar risker som leder till bra beslutsunderlag för verksamhetsutveckling.
– Vi vill bygga långsiktiga relationer där vi samverkar med kunderna över en längre period. Som en extra aspekt i det långsiktiga hållbarhetsperspektivet erbjuder vi exempelvis hälsokontroller av företag, en tjänst som bygger på att proaktivt arbeta för att minimera risker och oavsiktliga fel, informerar Andreas Nordin.

Växer med regionen
Ytterligare en dimension av hållbarhetsarbetet är att KPMG regelbundet tar emot praktikanter och nyutexaminerade ekonomer från både yrkeshögskolor och universitet. Sammantaget arbetar idag ett 50-tal revisorer, skatterådgivare och redovisningskonsulter på Örebrokontoret för att företag och organisationer i regionen ska kunna växa och bli ännu mer konkurrenskraftiga.
– Målet är självklart att vi ska växa tillsammans med regionen. För att stärka vår position på marknaden i och runt Karlskoga har vi i dagarna gjort klart med ett förvärv av en revisions- och redovisningsbyrå i Karlskoga. På så sätt kommer vi att bli en ännu starkare aktör där. Vi hoppas att vi kan bidra till att näringslivet även i den delen av regionen utvecklas, säger Andreas Nordin med eftertryck.