Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kraft för att utveckla etablerade företag

Alla företag kan dra nytta av nya idéer som gör erbjudandet lite bättre och lite konkurrenskraftigare. För företag som varit verksamma en tid kan ibland flödet av nya idéer stanna av, eller det kan i alla fall uppfattas så. Då behöver man lite hjälp på traven och det erbjuder företagsinkubatorn Potential.vbg.

Varberg har ett starkt näringsliv med många olika branscher. Därför satsar Potential.vbg inte på någon specifik bransch, utan är en öppen inkubator och utvecklingsmiljö för företag inom alla branscher.
– Många uppfattar inkubatorer som miljöer för nya bolag. Det stämmer, vi satsar mycket på nyföretagande, men vi är också till för befintliga företag i Varberg med omnejd. Vi vet av erfarenhet att det finns väldigt mycket som vi som inkubator kan bidra med för att förbättra och stärka dessa verksamheter, säger Linda Björk, inkubatorchef på Potential.vbg.

Vad kan inkubatorn göra?
Potential.vbg är alltså en kraft för att utveckla både nya och befintliga företag. Ofta kan det röra sig om ett befintligt bolag som vill lansera en ny produkt, men saknar kontaktytor eller resurser för det. Det kan också vara så att man vet var produkten ska säljas men man saknar helt enkelt kompetens för att marknadsföra den.
Många företag söker nya kundgrupper men vet inte riktigt var de finns, då kan Potential.vbg också hjälpa till. Detsamma gäller för justering av prisbild, utveckling av nya kontaktnät med nya samarbetspartner för effektivare tillverkning – listan kan göras lång. Potential.vbg vill ta vara på alla möjligheter – oavsett var de finns.
– Vi kan stötta befintliga bolag genom att vi tillsätter en mentor för just deras specifika tillväxtområde. Utveckling inom befintliga bolag kan även leda till nyföretagande genom avknoppning och nya samarbeten. Allt kring detta kan vi hjälpa till med, säger Linda Björk.

Allt som krävs för utveckling
Inom Potential.vbg finns lång erfarenhet av att utveckla och driva olika verksamheter. Själva inkubatorn är ung, men den samlade kompetensen hos alla som arbetar inom den är imponerande. I inkubatorn samt via nätverk och samarbetspartners finns i stort sett all kunskap som kan tänkas behövas för att utveckla projekt inom vilken bransch som helst.
Det finns många framgångsrika exempel från inkubatorn. Varbergs Vingrossist är ett företag som funnits länge, men som har utvecklats mycket under senare år med stöd från inkubatorn.
– Eva-Lena Carlstein, som driver Varbergs Vingrossist, har expanderat sin verksamhet genom att våga satsa på nya koncept, förklarar Linda Björk. Efterfrågan på högklassiga viner och personlig service för att köpa in dessa har visat sig stort i regionen och det kommer att vidareutvecklas ännu mer framöver.

En kontakt kan göra det möjligt
En vingrossist representerar förvisso inte hela Varbergs näringsliv, men det är ett företag som lyckats med en förnyelse och som gjort en spännande resa som man på Potential.vbg gärna berättar om.
Företaget har stått inför samma utmaningar som många andra företag i Varberg, och lyckats utveckla sin idé till en ny nivå. Metodiken kan med fördel appliceras även på andra företag i regionen som vill vidare. En kontakt med Potential.vbg kan göra det möjligt!