Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kraftfulla miljöförbättrande system från Sydney till Stockholm

Vägtullar och trängselskatt är ord som väcker olika känslor beroende på i vilka sammanhang de figurerar. Tanken bakom vägtullar är att höja säkerheten för människor och miljö i första hand. Trängselskatt införs dels i miljöförbättrande syfte och dels för att skapa bättre framkomlighet och därmed stödja regional utveckling. Q-Free är en av världens största utvecklare av vägtullar med helhetsansvar från behovsanalys och utveckling till implementering och drift.

Vad har Sydney, Stockholm, Bangkok och Oslo gemensamt? Kanske inget som man tänker på i första hand, men en gemensam nämnare är smarta helautomatiska system för övervakning av vägnätet. Q-Free verkar på en global marknad med kontor i 17 länder och cirka 300 anställda. Tjänsterna skiljer sig från land till land eftersom behoven ser annorlunda ut i olika delar av världen. I en del länder handlar det exempelvis om brottsbekämpning och bättre säkerhet, i andra framförallt om att förbättra stadsmiljön och framkomligheten på vägarna.

All övervakning från Sverige
I Sverige har Q-Free implementerat system för trängselskatt först i Stockholm och nu senast i Göteborg.
– Vi är en helhetspartner som dels utvecklar och implementerar system för vägtullar och trängselskatter och dels ansvarar för driften och underhåll av systemen efter implementering, säger Q-Frees Sverigechef Christina Åhlstedt. Vi övervakar vägar i Stockholm och Göteborg härifrån kontoret i Solna, samtidigt som vi har koll på våra system i t.ex. Portugal och Australien. Om något skulle inträffa, exempelvis att en betalstation slutar fungera och behöver servas, så har vi lokala servicetekniker som snabbt kan vara på plats. Detta gäller i Sverige såväl som i Sydney.
Q-Free övervakar många av de betalstationer som företaget monterat upp från Sverige. Verksamheten är därför öppen dygnet runt.
– Vi har ett mycket engagerat team med självständiga övervakare som kan ta egna beslut snabbt. I vår bransch är varje minut dyrbar, därför måste alla som arbetar här vara oerhört självgående och samtidigt vara bra på att kommunicera med våra kontakter i andra delar av världen. Vi är mycket stolta över personalen.

Spännande tillväxtbransch
Q-Free verkar i en spännande tillväxtbransch med tanke på alla beslut som tas gällande förbättring av stadsmiljöer. Både i fråga om luftkvalitet och framkomlighet.
– Ambitionen i Sverige är att öka det kollektiva resandet och minska miljöpåverkan. I andra länder kan det vara fråga om att öka säkerheten och kontrollera godsflöden. Vi kan göra avancerade trafikanalyser och presentera statistiken för våra kunder, som därefter tar beslut om vilken lösning som passar bäst. Det viktigaste är att man uppnår målen som motiverar till investeringen av systemen, förklarar Christina Åhlstedt.
I Stockholm så har forskare vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) gjort mätningar av effekten som införandet av trängselskatt har. Resultaten visar på en stadig årlig minskning av trafikmängden på omkring 20 – 22 procent jämfört med föregående år.
– Invånarna väljer helt enkelt andra alternativ, ändrar sina vanor och reser mer kollektivt, fortsätter Christina. Mätningarna visar också att koldioxidutsläppen har minskat i de centrala delarna med cirka 14 procent och i hela Storstockholm med hela 23 procent enligt professor Jonas Eliasson på KTH.