Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Kraftig nyproduktion väntar Lindesberg

Lindesberg ligger mycket vackert intill Lindesjön. Under de senaste tio åren har det funnits en uttalad vision för att förtäta staden, bland annat genom att planera för ännu fler sjönära bostäder. Fler bostäder är något som verkligen behövs i Lindesberg, som under flera år haft en positiv befolkningsutveckling och ett starkt intresse för inflyttning.

Intresset har tilltagit för Lindesberg som etableringsort och många företag växer med nya kompetenskrav. För att kunna rekrytera ny arbetskraft krävs tillgång till både attraktiva bostäder och service, bland annat bra skolor, som stödjer fortsatt utveckling.
Näringslivet driver en aktiv dialog med kommunen gällande nya bostadsområden, samtidigt som villaägare, mäklare och privatpersoner ökar trycket på det allmännyttiga bostadsbolaget gällande nyproduktion av hyresrätter.
– Vi har en stor efterfrågan på bostäder och har i princip inga lediga hyreslägenheter i kommunen. Alla nya projekt, även de som bara är spekulationer, får snabbt en spontankö, säger LIBOs vd Roger Sixtensson.

Sjönära prioriteras
LIBO planerar för flera nya bostadsprojekt, merparten har sjönära läge. Dessutom arbetar kommunen generellt med att tillgängliggöra mer mark till förmån för villamarknaden. Även här kretsar mycket kring att erbjuda möjligheter till sjönära boende.
– I dagsläget har vi fem större projekt på gång i LIBOs regi. Vi ska bland annat bygga två punkthus om 30 nya lägenheter i Ålkilsbacken, cirka 150 meter från Lindesbergs Arena och på gångavstånd till centrum. Detaljplanen är beslutad i kommunfullmäktige och vi hoppas på byggstart nu till hösten, informerar Roger Sixtensson.
Ett annat spännande projekt omfattar möjligheten att bygga parhus som hyresrätter alldeles intill golfbanan i centrala Lindesberg. Det finns generellt ett stort intresse för bostadsbygge i området och LIBO driver projektet tillsammans med golfklubben.
– Till en början kommer en handfull bostäder att byggas på spekulation, och om intresset ökar kan det bli fråga om utökning i nära samråd med golfklubben.

Bra logistiklägen
En ny brandstation ska byggas utanför centrum. Där den gamla står idag, i kvarteret Bagaren, kommer LIBO att bygga ett 30-tal lägenheter med absolut bästa läge rent logistikmässigt med ett par minuters gångväg till tågstationen.
Bra logistikläge blir det även när området Sjövallen i Frövi utvecklas med nyproduktion av ett par punkthus med totalt 40 lägenheter. Byggstart planeras här till hösten 2016.
– Frövi är en liten men mycket företagsam ort som fortsätter att växa stadigt. Vi kommer att kunna dra nytta av att man höjer kapaciteten på pendeltrafiken. Från Frövi är det inte ens en kvarts restid in till centrala Örebro, det lockar nog många till att bostätta sig på orten, tror Roger Sixtensson.

Mycket blir mer
Mycket är på gång och det kommer att bli mer – utmed strandpromenaden har LIBO exempelvis för avsikt att bygga ut kvarteret Gåsen. Utvecklingen sker i ett område som skyddas av riksintresse. Ännu är det inte bestämt vad eller hur mycket som kommer att byggas, men rimligtvis handlar det om ett 20-tal hyresrätter i andra etappen. Första etappen är en ombyggnad av den före detta Strandskolan i samma kvarter, här kommer elva nya lägenheter vara inflyttningsklara till oktober i år.