Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kraftigt minskade emissioner med Onshore Power Supply

Processkontroll Elektriska har hittills utvecklat och installerat stationära Onshore Power Supply-anläggningar i ett tiotal hamnar i Norden. Med oöverträffad teknik och innovationshöjd fortsätter företaget att utveckla skräddarsydda kraftlösningar – och det senaste är uppgraderade mobila enheter för att fartyg ska kunna ansluta sig till hamnarnas OPS-anläggningar.

Som en del av den internationella koncernen Vinci Energies har Processkontroll Elektriska tillgång till mycket omfattande resurser för att vidareutveckla sin verksamhet under varumärket ACTEMIUM . Där många tidigare gått bet har det lilla teknikföretaget i Stora Höga, beläget några mil norr om Göteborg, utvecklat skräddarsydda system som löser stora utmaningar inom både hög- och lågspänning.

Varför Onshore Power Supply?
Det blir i miljöns tecken allt vanligare att större fartyg anpassas för att kunna anslutas till landström via så kallade LVSC- eller HVSC-anslutningar (Low Voltage Shore Connection respektive High Voltage Shore Connection) som idag ligger under samlingsnamnet Onshore Power Supply, OPS. Det sparar nämligen stora mängder fartygsbränsle – något som är speciellt eftertraktat med tanke på de nya miljödirektiv som antagits i många farvatten och i samtliga nordiska hamnar.
– Onshore Power Supply kommer ofta från förnybara källor och är därmed renare än vanlig marindiesel. Emissionerna minskar kraftigt med OPS. Den har varit och är fortfarande dessutom ett betydligt billigare alternativ, och det är i sin tur ett av de starkaste incitamenten för att undersöka möjligheter med alternativa energilösningar över lag, förklarar Processkontroll Elektriskas grundare och vd Ingemar Gustavsson.
Det är också berättigat att säga att Processkontroll Elektriska är Nordens främsta leverantör av sådana anslutningar, eftersom företaget har utvecklat och installerat i stort sett alla svenska anläggningar för OPS och nu är på god väg att expandera med fler leveranser även utanför Sverige.

Löser utmaning efter utmaning
Det finns många goda exempel som tydligt visar hur teknik från Processkontroll Elektriska sticker ut. Ett stort bekymmer med OPS har tidigare varit att många fartyg är anpassade för en spänningsfrekvens på 60 Hz, men det europeiska nätet håller 50 Hz. Processkontroll Elektriska har löst den ekvationen i sina landanslutningar, såväl stationära som portabla, med specialutvecklad teknik för att kunna växla mellan 50 och 60 Hz.
Efter framgångarna med multifrekvens började företaget tackla nästa stora utmaning – nämligen behovet av mobila anläggningar. Att på ett relativt enkelt sätt kunna flytta kraftstationen inom hamnområdet är mycket eftertraktat, därför såg utvecklingsteamet på Processkontroll Elektriska, lett av Ingemar Gustavsson och kollegan Bertil Carlberg, en stor potential i att utveckla sådana lösningar också.
– Nu när vi löst utmaningen med portabla anläggningar så är marknaden avsevärt större, menar Bertil Carlberg, kalkyl- & inköpschef på Processkontroll Elektriska.

Kompetensfrågan då?
Utvecklingen har gått snabbt framåt, men nu uppenbarar sig ytterligare en utmaning som Processkontroll Elektriska måste lösa. Företaget står nu liksom många andra teknikinriktade företag inför ett generationsskifte och behovet av ny kompetens är stort. Utmaningen ligger i att det inte direkt finns någon utbildning som enbart fokuserar på hög- och lågspänning, och definitivt ingen som behandlar den nisch som Processkontroll Elektriska är inne på med sina stationära respektive portabla anläggningar.
– Vi löser kompetensfrågan främst genom att lära upp internt. Vi söker talanger som är inriktade på problemlösning och samtidigt intresserade av tekniken vi håller på med. Det krävs bland annat förståelse för hur hög- respektive lågspänning skiljer sig åt för att kunna förstå hur våra frekvensomriktare är uppbyggda, säger Bertil Carlberg.
– Vi resonerar som så att med rätt inställning och intresse så kan man lära sig det mesta här hos oss, bara grundförutsättningarna med ett brett teknikintresse finns, tillägger Ingemar Gustavsson.