Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Kraftkonsult – specialisten på beredning och projektledning

Kraftkonsult i Skandinavien AB vänder sig mot elnätskunder i mellan- och norra Sverige och har specialiserat sig på beredning och projektledning.

Kraftkonsult sysselsätter 22 anställda totalt, varav 14 i Söderhamn, fem i Gävle, två i Stockholm och en i Sollefteå.
Inriktningen hos Kraftkonsult är att stötta nätägare och entreprenörer genom hela processen både vid nybyggnation och ombyggnation av elnät.
Kraftkonsult utför beredning enligt EBR komplett med markförhandlingar och tillstånd.
– När en kund vill bygga om något på ett elnät gör vi en beredning. Det innebär att vi gör en markvärdering och upprättar avtal med markägare för att få nyttja marken för linjedragning. Vi tar också fram materiallistor och skapar en kalkyl för uppdraget. När beredningen är klar och alla avtal upprättade är det bara att sätta spaden i marken, berättar Tommy Norgren, vd på Kraftkonsult.
Kraftkonsult vänder sig mot de stora aktörerna i elbranschen som Fortum, E.ON och Vattenfall, men även mot lokala nätägare som till exempel Härnösands Energi och Sundsvalls Energi.

Hög kompetens
– Vi har attraherat mycket duktig kompetens, som har lång erfarenhet av branschen. Medarbetarna har en bred spridning i sitt kunnande, någon kanske är specialist på kartritning, en annan på markavtal och värdering. Det gör att vi har ett stort kunnande tillsammans, säger Tommy Norgren.
Elbranschen är ganska eftersatt när det gäller kompetensutveckling och därför tar Kraftkonsult kontinuerligt in praktikanter i företaget.
– Kompetensen växer inte på träd i den här branschen, konstaterar Tommy Norgren. Vår målsättning är att ta in minst en person varje termin, vilket är ganska mycket i ett bolag med 20 anställda.

Tekniksprånget
Genom att lägga fokus på den nya generationens ingenjörer vill Kraftkonsult bidra till att skapa en positiv återväxt som gynnar inte bara branschen utan också samhället i stort. Kraftkonsult är med i praktikprogrammet ”Tekniksprånget” – en satsning som syftar till att ge unga en inblick i ingenjörsyrket genom att erbjuda fyra månaders praktik på företag och organisationer runtom i landet.
– Just nu har vi två tjejer som praktiserar hos oss. Kvinnor är ju underrepresenterade i elkraftsbranschen och vi vill gärna att det blir mer balanserat.
Kraftkonsult uppfyller kraven i ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö) och företaget räknar med att certifiera sig enligt alla ledningssystemen i början av 2015. Tekniksprånget förbereder företaget inför certifieringen.

Stora investeringar
Svenska Kraftnät räknar i sin ”perspektivplan 2025” med investeringar på 55-60 miljarder kommande 10-15 år i stamnätet. Elnätsföretagen kommer att behöva investera mer än så för att modernisera lokal- och regionnät – och samtidigt bevara en avbrottsfri leverans mot elkunden. En uppskattning hamnar på minst 35-40 miljarder kommande femårsperiod.
Kraftkonsult vill ständigt förbättras och utvecklas tillsammans med sina kunder.
– Nu har vi expansionsplaner, men vi ska inte utvidga utbudet av tjänster. Däremot ska vi växa i antalet individer, säger Tommy Norgren avslutningsvis.