Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

”Kraftsamling Ängelholm – Vision 2020” ska göra Ängelholm attraktivare

Kraftsamling Ängelholm är ett projekt för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm. Ängelholm vill bygga sin framtid genom utveckling inom fyra profilområden: som ungdomsstad, idrottsstad, kunskapsstad och hälsostad.

Kraftsamling Ängelholm är ett samarbete mellan kommunen och Ängelholms Näringsliv AB och startades 2010 av Jan-Inge Hansson, kommundirektör på Ängelholms kommun, och Gunnar Johnson, f.d. vd på Ängelholms Näringsliv. Tillsammans med företag i olika branscher, organisationer, föreningar och utbildningsanordnare har de startat ett visionsarbete för utvecklingen i Ängelholm med sikte på år 2020.
– För att uppnå visionen fram till 2020 har Kraftsamling Ängelholm satt igång cirka 15 projekt, allt från att hjälpa arbetslösa ungdomar att få arbete till att utveckla kulturen i Ängelholm, berättar Mattias Lundblad, koordinator på Kraftsamling Ängelholm.

Gemensamma intressen och motiv
Partnerskapet för ”Kraftsamling Ängelholm – Vision 2020” har genom ett handslag den 20 januari 2011 ställt sig bakom visionen, målen med indikatorer, strategier och ansvarsfördelning. Utgångspunkten för hela detta arbete har varit, är och förblir att det i grunden finns ett över olika gränser gemensamt intresse och gemensamma motiv till handling.
– Det finns ett stort partnerskap kopplat till Kraftsamling, som består av representanter från till exempel kommunen, företag, föreningar och statliga myndigheter. Jag är ofta ute och träffar detta partnerskap och när jag pratade med en representant från Arbetsförmedlingen ville han göra något för de ungdomar i kommunen som har en bra idé och är något av entreprenörer. Efter någon vecka träffade jag en av entreprenörerna här i kommunen och han sa ungefär samma sak. Jag sammanförde de här två och nu är vi ganska många i gruppen som ska titta på vad vi kan göra för att främja entreprenörsandan och nyföretagandet hos de unga i Ängelholm. Detta är ett exempel på hur ett projekt föds i Kraftsamling, berättar Mattias Lundblad.

Ett visionsdokument
Kraftsamling Ängelholm är ett visionsdokument, som till skillnad från många liknande, är fast förankrat i verkligheten. Det är en ambitiös och samtidigt konkret och uppföljningsbar plan på hur man vill att kommunen ska vara år 2020.
För att förbli attraktivt är målet att Ängelholm ska fortsätta växa. En central del av framtidsplanerna är fortsatt god tillgång till förskolor, skolor och sjukvård av hög klass. Bostadsbeståndet ska vara blandat med både hyres- och bostadsrätter.
Ängelholm vill locka ett kunskapsintensivt näringsliv. Kommunen är redan idag erkänt företagsvänlig och har som mål att alltid finnas med på rankingen över landets 25 mest företagsvänliga kommuner.
Genom bättre marknadsföring vill Kraftsamling Ängelholm visa att Ängelholms kommun redan idag är en fantastiskt fin plats att besöka, bo, arbeta och vara företagare i, mitt i ett av Europas mest dynamiska områden – Öresundsregionen.

Alla kan medverka
Mattias Lundblad understryker att alla kan vara med och bistå för att utveckla framtiden för Ängelholm, även allmänheten.
– Om man har en bra idé eller vill engagera sig i till exempel ungdomsstaden Ängelholm så finns det ofta goda möjligheter att delta på ett eller annat sätt i Kraftsamling. Antingen genom att hjälpa till att starta ett nytt projekt eller engagera sig i något som är igång.
Mattias Lundblad började sitt arbete som koordinator på Kraftsamling Ängelholm den 1 augusti 2011. Hans uppdrag är att hålla samman de befintliga projekten, men även att skapa förutsättningar för nya. Han är utbildad studie- och yrkesvägledare och har arbetat med försäljning, marknadsföring och IT.
– Min tjänst finansieras till 50 procent av kommunen och 50 procent av näringslivet, vilket är ganska unikt, säger han.