Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kraftsamlingen i Karlskrona fortsätter

Karlskrona hamn öppnar nya möjligheter för utveckling av intermodala transportlösningar. Med en uppgraderad och elektrifierad järnvägsförbindelse norrut kan hamnen på Verkö utvecklas ännu mer som logistiknav i sydöstra Sverige. Karlskrona hamns förvandling har resulterat i en kraftigt ökad trafik – och mer är att vänta.

Karlskrona hamn på Verkö har redan idag ett komplett utbud av logistiktjänster baserade på effektiv sammanlänkning av olika transportslag. Järnvägsförbindelsen till hamnen har uppgraderats och elektrifierats och kombiterminalen är nybyggd och i drift.

Tre transportslag möts
Hamnchef Bo Lindsjö ser mycket positivt på tillvaron just nu. Hela Karlskrona tycks andas framtidsoptimism och han ser att en hel del har att göra med den positiva utveckling som sker i hamnen.
– Det finns god synergi i hamnen och det gör Karlskrona ännu mer attraktivt som transportnav. Idag erbjuder vi ett komplett, effektivt och miljöanpassat logistiskt nav för omlastning, lagerhållning och varuförädling på Verkö, säger Bo Lindsjö.
Stena Lines och kommunens gemensamma bolag Karlskrona Baltic Port AB äger färjehamnen, KBP Logent Terminal AB står för stuveriverksamheten och är samtidigt operatör för Karlskrona Kombiterminal som ägs av kommunen.
Färje-, väg- och järnvägstransporter möts i hamnen och genom nya samarbeten erbjuds attraktiva intermodala helhetslösningar till och från hela norra Sverige. Inte undra på att Stena Line valde Karlskrona som nav för färjetrafiken i Östersjöregionen.
Transportbehovet fortsätter att öka, linjen Karlskrona-Gdynia trafikeras nu av tre färjor med sammantaget 15 avgångar per vecka. Fler linjer kan vi nog räkna med, enligt Bo Lindsjö.
– Transporter från Sydostasien till Skandinavien lär öka när de snabbgående tågen kan konkurrera i kombination med lastfartyg, menar han. Karlskrona blir ett av få givna delmål för de aktörer som väljer att lossa sin last till Skandinavien i hamnar vid Adriatiska havet.

Del av större utvecklingsarbete
Bo Lindsjö påpekar att etableringsytan i Karlskrona hamn kommer att behöva utökas för att möta framtida efterfrågan.
– Det finns redan ett antal expansiva verksamheter i hamnen och vi arbetar på att tillgängliggöra mer etableringsyta. I närtid kommer vi emellertid att öka nyttjandegraden av de kajer vi redan har, säger han.
Karlskrona hamn äger två kajer på 70 meter och utöver det har ABB och Karlskrona Baltic Port sina egna kajer. Det finns utrymme för tillväxt redan nu, men på lång sikt måste man göra större insatser. Att fylla igen ett par vikar är en del av ett större utvecklingsarbete för att skapa plats.
– I dagsläget finns tillstånd att färdigställa ytterligare en kaj och gällande detaljplaner för att skapa fler ytor för godshantering. I framtiden har Karlskrona hamn fler färjelägen och en ny kombiterminal för heltåg, enligt Bo Lindsjö.