Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Kretslopp och vatten är en naturlig spelare i stadsutvecklingen

Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad satsar på ultrafilter och utbyggd kapacitet för att trygga dricksvattenförsörjningen och återbruk och avfallsminimering för att göra Göteborg mer hållbart. För detta behöver de också rekrytera fler ingenjörer och tekniker Förvaltningschef Henrik Kant betonar att det är ett spännande och varierande arbete som erbjuds. Det kan man lätt föreställa sig med tanke på att förvaltningen står för flera av samhällets mest grundläggande och viktigaste funktioner.

Förvaltningen Kretslopp och vatten ser till så att invånare i Göteborgs Stad får tillgång till rent dricksvatten och att kretsloppssamhället fungerar. Till uppdraget räknas även avloppsavledning samt insamling och behandling av avfall.
– Enkelt uttryckt kan man säga att vi levererar tjänster som behövs för att samhället överhuvudtaget ska fungera. I vår värld är ingen dag den andra lik, arbetet här omfattar allt från långsiktig utveckling av nya processer till daglig drift med akuta arbeten. Man får vara med och göra skillnad och det är nog det allra bästa med att jobba på förvaltningen, säger Henrik Kant.

Tacklar stora utmaningar för att säkra upp det livsviktiga dricksvattnet
En av samhällets största utmaningar framöver relateras till klimatfrågan. Förändringar i klimatet påverkar hela samhällsapparaten och hotar allt som tidigare byggts upp.
– Vi måste arbeta långsiktigt och planera för en trygg och säker dricksvattenförsörjning under mycket lång tid framöver. Man ska kunna lita på att vi kan leverera rent dricksvatten både idag och imorgon. Med klimatförändringarna kommer nya hot mot vår mest grundläggande funktion som ökande mängder av virus och parasiter i vårt råvatten i Göta älv – men vi arbetar för att minimera våra största risker och satsar därför cirka 700 miljoner kronor på ultrafilter samt på att bygga ut kapaciteten på våra vattenverk så att vi kan försörja staden vid normalförbrukning från ett av våra två vattenverk.
Det är en viktig satsning som är samhällsekonomiskt lönsam eftersom den säkrar dricksvattnet för hela staden. Vårt viktigaste livsmedel dricksvattnet kommer efter utbyggnaden vara ännu bättre men fortfarande mycket prisvärt och det självklara valet som törstsläckare, understryker Henrik.

Ständiga förbättringar i avfallshanteringen
När det gäller avfallshantering strävar Kretslopp och vatten efter ständiga förbättringar. Det innebär att alltid sträva uppåt i avfallstrappan, där det absolut högsta steget är att minimera uppkomsten av avfall och det näst högsta är att återanvända gamla produkter och material. Om det inte längre är möjligt måste man sträva efter att återvinna så mycket som möjligt innan resten går till energiåtervinning.
Det som varken går att återanvända eller återvinna hamnar på deponi. I Sverige är den andelen idag mycket liten, men dock inte försumbar. Därför driver Göteborgs Stad och Kretslopp och vatten ett aktivt förbättringsarbete för att ta vara på ännu mer material och i första hand förhindra att avfall uppkommer överhuvudtaget. På Kretsloppsparken på Alelyckan kan man t.ex. köpa återbrukade byggvaror och annat återbrukat och fler kretsloppsparker är planerade. Det är en spännande utmaning som kräver engagemang och nytänkande.

Söker erfarna och nya ingenjörer
Kretslopp och vatten behöver förstärka med fler erfarna ingenjörer men även nyutexaminerade ingenjörer har mycket att tillföra. Ofta kan de utvecklas tillsammans med förvaltningen, det har man enligt Henrik Kant sett prov på tidigare.
– Om man är genuint intresserad av miljöfrågor, samhällsbyggnad och livsnödvändiga funktioner som exempelvis rent dricksvatten, avlopp eller avfallshantering så är Kretslopp och vatten definitivt rätt ställe att arbeta på. Dessutom erbjuds möjlighet att verkligen få använda alla kompetenser som förvärvats under ingenjörsutbildningen.
Enligt Henrik är det dessutom få andra ställen som erbjuder lika omfattande utvecklingsmöjligheter. Förvaltningen förenar teknik, ekonomi, samhällsbyggnad samt inte minst miljöfrågor – få andra arbetsgivare kan visa en lika stor bredd. Kretslopp och vatten är en naturlig spelare i stadsutvecklingen där man nu tillsammans med andra förvaltningar och bolag och näringsliv strävar efter att bygga en tät och grön stad.