Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Kristinehamn drar nytta av läge och historik för framtiden

Kristinehamns läge vid Vänern har skapat och format ett näringsliv som än idag bygger på många av de traditionella värden som en gång förknippades med den gamla järnhandelsstaden. Logistik och handel är starka näringar men samtidigt gör Kristinehamn sig ett namn som uppskattat besöksmål och ur det växer nya näringar fram.

Kristinehamn ligger mycket fördelaktigt utmed E18 mellan Oslo och Stockholm. Dessutom börjar Inlandsbanan med slutstation Gällivare i Kristinehamn, som även har genomfartstrafik på räls mellan Oslo och Stockholm. För den norska marknaden är det ett guldläge att komma in i Sverige, och vice versa. Kristinehamn har även en välutrustad multimodal hamn, och det är till stor del kring den som det starka logistikarvet har byggts upp.
– Vi har kanske ett av Sveriges bästa lägen för handel och logistik. Samtidigt drar vi nytta av läget för att utveckla besöksnäringen och här arbetar vi med flera olika teman. Skärgården och naturen är det centrala, men vi har även en stark historia som präglar vår kultur och våra entreprenörer, berättar näringslivsutvecklare Maria Springfelt.

Återindustrialisering
Kristinehamn är en trevlig kommun att besöka, men strävar också efter att vara attraktiv för företagande och boende.
– Alla som bor och arbetar här ska känna att kommunen bryr sig, att man är delaktig och får vara med och vidareutveckla en hållbar kommun för framtiden, säger näringslivschef Madelen Richardsson. Vi har många duktiga entreprenörer som driver fram nya innovationer, nya produkter och knoppar av nya företag. Näringar som Kristinehamn är känt för är bland annat hydrodynamik med företag som tillverkar propellrar, turbiner och kraftverk.
Kristinehamn är ingenjörstätt med mycket kompetens kring hydrodynamik samt pappers- och massaindustri bland annat. Enligt Madelen Richardsson verkar det som att Kristinehamn precis som större delen av Värmland genomgår en återindustrialisering som är bra för framtiden.

Nyetableringar
Det blåser definitivt positiva vindar i Kristinehamn nu och det märks bland annat på de nyetableringar som sker runtom i kommunen. Finska Finnfoams etablering kommer att generera nya arbetstillfällen och samtidigt med största sannolikhet locka fler industriella aktörer till kommunen.
– Finnfoam har valt Kristinehamn tack vare enkelhet och tillgänglighet förenat med lägre transportkostnader eftersom vi ligger ungefär mitt i den skandinaviska marknaden ur logistiksynpunkt. Dessutom håller vi väldigt konkurrenskraftiga markpriser trots närheten till Karlstad och Örebro, informerar Maria Springfelt.
Finnfoam är ett lyckosamt exempel bland många, att näringslivsfrågorna prioriteras i Kristinehamn råder det inga tvivel om.

Bättre tillgänglighet
Från och med 1 januari 2016 har näringslivsutveckling och relaterade frågor samlats i ett eget aktiebolag för att förbättra både tillgänglighet och fokus.
– Vi ska utveckla det befintliga näringslivet genom att även satsa på nytt. Det tar sig uttryck bland annat i etableringen av ett teknik- och innovationscenter som är under utveckling nu. Vi ska satsa på det för att trygga framtida kompetens och investeringar till Kristinehamn, avslutar Madelen Richardsson med.