Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Krokoms unika karaktär ska bevaras

Alla som förknippar naturupplevelser och friluftsliv med hög livskvalitet skulle trivas utmärkt i Krokom. Den norrländska inlandskommunen vågar gå mot strömmen och uppvisar inte bara fantastiska boendemöjligheter med närhet till skog och fjäll, utan även ett gynnsamt näringslivsklimat med god infrastruktur för såväl nyetableringar som för tillväxt i befintliga företag.

När den relativt nytillträdde kommundirektören Jonas Törngren pratar om Krokom är stoltheten för den egna kommunen påtaglig:
– Att Krokom är en stark företagarkommun framhålls tydligt med exempel som storföretagen Andritz Hydro och Hallströms Verkstäder. Samtidigt finns en imponerande mängd små- och medelstora företag som visar på tillväxt år efter år. Tillsammans står de för många arbetstillfällen och nya möjligheter skapas om vi kan stärka hela kommunen, på alla områden.
Jonas understryker även behovet av att satsa på utveckling som bevarar kommunens karaktär som inlandskommun:
– Om Krokom ska vara fortsatt attraktivt för såväl boende som företagande så måste vi satsa på utveckling i hela kommunen, inte bara i tillväxtstråken kring Östersund och Åre.
För att bevara en levande glesbygd tar man nu fram en Tillväxt- och servicestrategi som omfattar hela kommunen. Syftet är att öka servicegraden så att alla som bor och verkar i Krokoms kommun trivs. Det i sin tur bidrar till att locka fler människor och företag till kommunen.

Bilden av Krokom
Krokom är en stor kommun geografiskt sett, med vidsträckta fjäll och djupa skogar som välkomnar naturentusiaster. Kommunens naturrikedom ska också speglas i den nämnda Tillväxt- och servicestrategin, som enligt Törngren ska vara långsiktigt hållbar och fungera som en riktlinje för att uppnå ökad hållbarhet.
– Strategin ska framförallt spegla Krokoms själ, tillägger han.
Det är viktigt att bidra till att bevara bilden av Krokom, kommunens identitet, som omfattar en stark nybyggaranda med mod och framtidstro.
– Känslan vi vill förmedla är att man i Krokom vågar och kan bygga något som ingen annan gjort tidigare. Om vi kan göra det – då har vi verkligen lyckats, avslutar Jonas Törngren med.