Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kross, betong och gruvtjänster – Snells Entreprenad fixar det mesta

Krossverksamhet och transport av ballastmaterial är inte det enda Snells Entreprenad fokuserar på. Företaget har expanderat under alla år sedan det etablerades för ett par decennier sedan, och det senaste är att man nu även kan erbjuda betongtillverkning i en egen anläggning i Luleå.

Snells Entreprenad har liksom många andra aktörer i Pajala med omnejd utvecklats mycket tack vare gruvnäringens stora satsningar i norra Sverige och Finland. Företaget är idag ett av Norrbottens mest expansiva, vilket den nya betongfabriken i Luleå är ett bra exempel på.
– Vi har utvecklat och expanderat allt sedan starten. Tack vare långvariga samarbeten med flera av regionens största aktörer kan vi se fram emot ytterligare expansion under kommande år, inte minst i anknytning till gruvnäringen. Vi tror även mycket på byggbranschen där vi kan täcka upp ett stort behov av betong kring Luleå och den norra kustregionen, säger Patrik Snell, som är andra generationens entreprenör i familjen.
För knappt tio år sedan hade företaget ett tiotal anställda, och idag är personalstyrkan mer än fem gånger så stor.

Vill vara samarbetspartner
Patriks pappa Henry startade ett liknande företag för snart 50 år sedan, vilket blev grunden för dagens entreprenadbolag. Hjärtat i verksamheten är fortfarande stenkross där man förädlar stenprodukter till makadam, singel och grus i olika fraktioner. Företaget äger idag åtta täkter i Norrbotten, en stor maskinpark och som tidigare nämnt även en betongfabrik i Måttsund i Luleå kommun.
Den andra delen av verksamheten, och den som växer snabbast just nu, är diverse rivnings- och bygguppdrag hos landets främsta gruvbolag och deras underleverantörer. Här har Snells Entreprenad återkommande uppdrag både i Sverige och Finland, eftersom båda är starka gruvnationer med stora tillväxtambitioner. Finland räknas till hemmamarknaden med tanke på närheten mellan Pajala och finska gränsen.
– Vi har för avsikt att vara en naturlig samarbetspartner där vi tar hand om helheten och ser till att arbetet utförs på ett sätt som garanterar ökad trygghet för våra kunder. När våra kunder uppnår sina lönsamhetsmål så uppnår vi även våra. Vi vill därför gärna anta rollen som partner och inte bara vara en leverantör i mängden, poängterar Patrik Snell.

Ofta förstahandsvalet
Allt talar för en fortsatt ljus framtid för företag som verkar inom gruvnäringen och dess angränsande branscher. Det görs stora investeringar inom gruvbranschen just nu och Snells Entreprenad är ofta förstahandsvalet för genomförande av komplexa projekt.
Återigen gör sig kompetensfrågan påmind, det är många som jagar samma typ av personal i regionen. Snells Entreprenad kan då dra nytta av sitt goda rykte i branschen, och kan även lova sina anställda att man får arbeta med riktigt spännande projekt med stort samhällsengagemang.
– Vi vill naturligtvis vara förstahandsvalet både för våra kunder och våra medarbetare. Därför satsar vi hela tiden på att vara innovativa med utvecklande uppdrag. Det är så jag ser framtiden – man måste våga satsa på nytänkande och utveckling, avslutar Patrik Snell.