Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

KS Recycling – Årets Elektronikåtervinnare 2012

Inriktningen hos KS Recycling AB i Malmö är att återvinna järn, metaller, elektronikskrot med mera.
Företaget har lyckats bra med sin verksamhet. Priset som Årets Elektronikåtervinnare 2012 är ett kvitto på detta.

KS Recycling bildades 2008 och ägs av Sysav och Kuusakoski AB. I KS Recycling förenas de båda bolagens styrkor.
– Vi har en avdelning för elektronikdemontering och en för hantering av grövre skrot, s.k. industriskrot. På elektronikavdelningen hanterar vi cirka 14.000 ton om året och på skrotavdelningen cirka 25.000 ton, berättar Lena Nilsson, vd på KS Recycling.
Företaget samlar in, bearbetar och förädlar förbrukade varor som exempelvis datorer, mobiltelefoner, monitorer, TV-apparater, hårtorkar, brödrostar, mikrovågsugnar och kopiatorer.
På Sysavs anläggning på Nordreflintvägen ligger företagets mottagning för skrot och där samlar man in och återvinner metaller som till exempel järn, koppar, mässing, rostfritt, aluminium, zink och bly.
Nästan 98 procent av det KS Recycling får in kan återvinnas på ett eller annat sätt. För att ligga på den höga siffran krävs både nya maskiner och välutbildad personal.
– Vi satsar mycket på maskinell demontering så att det inte blir så personalkrävande och vi försöker hela tiden hitta nya tekniker för att bearbeta materialet, säger Lena Nilsson.

Stärker miljöprofilen
Metallåtervinning lämpar sig väl för industrier, kommuner, privatpersoner och föreningar. Till exempel kan urstädning av gammal utrustning frigöra utrymme och som företag stärks också miljöprofilen. KS Recycling kan höja sina kunders lönsamhet genom att återvinna metallavfall från produktion.
I företagets koncept ingår materialanalys, behovsanalys i samråd med kund, kundanpassade kärl för insamling, lastbärare, transporter, sortering samt miljövänlig och effektiv återvinning av materialen.
När det gäller transport av materialet finns flera alternativ. Självklart kan kunderna leverera det själva till någon av terminalerna. En annan lösning är att KS Recycling hämtar materialet hos kunden. Företaget kan också tillhandahålla containers och andra transportlösningar.

Årets Elektronikåtervinnare
Den 29 november 2012 tog KS Recycling emot priset som Årets Elektronikåtervinnare på Swedish Recycling Award i Stockholm. Motiveringen löd:
”KS Recycling är ett företag som på ett miljöriktigt, lönsamt och effektivt sätt tagit hand om, eller på annat sätt medverkat till att synliggöra vikten av elektronikåtervinning och därmed bidragit till att lösa sina kunders elektronikavfallsproblem samt bidragit till kretsloppet och återanvändning av högvärdiga material”.
– Det var någon hemlig själ som hade tipsat om oss och jag blev ombedd att åka upp till Stockholm för att delta under nomineringen. Det var tre nominerade i varje kategori och vi vann. Det var jättetrevligt, säger Lena Nilsson.

Mångsidighet och kunnighet
– Vår styrka är mångsidighet och kunnighet, framför allt inom elektronikdelen. Vårt moderbolag Sysav har 25 års erfarenhet av att hantera elektronikprodukter på absolut bästa sätt. Vi kan visa på en hög återvinningsgrad och vi har destruktionsintyg så att kunden kan känna sig säker på att materialet verkligen är destruerat på rätt sätt, berättar Lena Nilsson.
KS Recycling är en stabil och pålitlig återvinningspartner. Företaget har alltid sina kunder i fokus och arbetar med att ta fram snabba, enkla och kundanpassade lösningar.
– Idag har vi våra anläggningar på olika håll, men nu satsar vi på att hitta en yta där vi kan samla alla KS Recyclings avdelningar på samma ställe, säger Lena Nilsson.
KS Recycling har 20 anställda och är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001.