Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

KS Recycling tar årligen emot 10.000 ton elektronik

-Ått återvinna är vårt bidrag till att ta ansvar för framtiden!
Det säger KS Recyclings VD Lena Nilsson.
KS Recycling är ett företag som arbetar med återvinning av elektonik och metallskrot. Årligen tar de emot omkring 10.000 ton elektronik och 50.000 ton metall. Återvinningen sker på ett par olika anläggningar i Malmö.

Troligen är det inte bara jag som undrat när jag lastat av sopor på återvinningsstationen om det är någon nytta med det? Vad händer med det gamla dammsugare och microvågsugnen när vi gjort oss av med dem?
Ja, steg ett är att de levereras vidare till olika företag för demontering. KS Recycling är ett av dem.

Resurskrävande hantering
-Att ta hand om elektronik kräver lite grand, berättar Lena Nilsson. Vi har en oerhört kunnig personal som demonterar varje produkt för hand, bit för bit. Varje sak sorteras. Det är en oerhört personalkrävande hantering, vi har 17 personer som bara håller på med elektronikhantering.
Men dessa 17 personer är å sin sida oerhört effektiva i sitt arbete. De sorterar plast, kabel, metall och allt möjligt annat i så hög grad att företaget lyckas återvinna 98 procent av det de får in. Material som sedan säljs vidare och kan användas på nytt.
-Sen finns det vissa produkter som innehåller farliga saker, kondensatorer måste till exempel plockas bort och lämnas som farligt avfall, fortsätter Lena Nilsson. Men det andra kan användas för nytillverkning. Det sker både i Sverige och på export, vi har lyckats hitta omsättning för det mesta.

Stora investeringar
Om man mäter i kilo så utgör metallskrotet ungefär fem gånger så mycket av företagets hantering som elektroniken gör. Men här är verksamheten inte alls lika resurskrävande, utan här gör maskiner det mesta.
-Vi har försökt att utveckla och investera i nya maskiner, berättar Lena Nilsson. Det har varit ganska stora investeringar, men vi strävar efter att bli så effektiva som möjligt.
-Det gäller samma sak när vi hanterar metall som då det gäller elektronik, fortsätter hon, vi strävar efter att få produkterna så rena som möjligt.

Exporterar till flera länder
Materialet företaget tar sin an kommer från både företag och privata kunder. Elkretsen samlar till exempel in elektronik från återvinningsstationer i hela Sverige. De volymer som kommer in i Södra Skåne skickas till KS Recycling.
-Sen finns det företag som levererar både elektronik och vanligt skrot, säger Lena Nilsson. Vi har både stora och små kunder. Häromdagen kom en kund med 60 kg koppar, sen har vi de kunderna som levererar ett par tusen ton om året.
-Metallerna går till gjuterier, både i Sverige och till andra länder, fortsätter hon. De transporteras härifrån med bil eller via sjötransport. Då det gäller metaller exporterar vi en del till länder i Asien, där finns ett stort behov idag.
Något som man återvinner från skrotåtervinningen är något man kanske inte tänker på direkt, nämligen plast.
-Bilar idag innehåller mycket plast, förklarar Lena Nilsson. Det går förstås också att återvinna.
Jag tror henne. Och lovar mig själv att i fortsättningen bli ännu bättre på att sortera mina egna sopor och på så sätt hjälpa till med det där ansvarstagandet för framtiden.