Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

KTC tar ett totalgrepp om sina uppdrag

KTC Control AB är ett automationsföretag som har flera spännande projekt på gång:
Ett av dessa är det så kallade totalenergiprojektet för Stena Fastigheter.
– När energislagen hanteras rätt blir det en win-win-situation, säger Karl Brag på KTC:s huvudkontor i Göteborg.

KTC Control som funnits i mer än 30 år har kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö. Företaget jobbar med fastighetsautomation och har en bred kundbas inom fastighetsbranschen med ledande kunder som exempelvis Göteborgs Bostads AB, Bostads AB Poseidon, Stena Fastigheter och Svenska Bostäder.
Ett av projekten är ”Totalenergiprojektet” med Stena Fastigheter som kund. Projektet är det andra i sitt slag och handlar om värmepumpar, solhybrider och fjärrvärme och berör ett 100-tal av Stenas bostäder i Göteborg.

Stor aktör på fastighetsmarknaden
Stena Fastigheter äger och förvaltar totalt cirka 2,1 miljoner kvadratmeter bostads och kontorsyta i bland annat Göteborg, Malmö och Stockholm. Det är för denna stora aktör på fastighetsmarknaden som KTC jobbar. Projektet handlar om att man behåller befintlig fjärrvärme, men som man kompletterar med en värmepumpsanläggning och solhybrider och där värmepumparna används som en kombination av luftvärmepump och bergvärmepump.
– Det som vi verkligen tycker är viktigt, är att genom att dimensionera och styra hela anläggningen korrekt ökar prestandan på samtliga delar i systemet, säger Karl Brag.

Komplett totalentreprenör
Det finns en hel del finesser inom projektet som bland annat styr hur rumstemperaturen i bostäderna regleras och det finns även en väder/prognospåverkan att tillgå från KTC:s egen molntjänst.
– Det som skiljer detta projekt från tidigare liknande projektutförande är att vi gått från att vara underentreprenör till en komplett totalentreprenör. Vi tar ett totalgrepp om våra uppdrag, säger Karl Brag.