Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

KTH tryggar världsunik kompetens i Södertälje

En av KTH:s minsta institutioner kommer att präglas av en rejäl tillväxt under de närmaste åren. Institutionen för tillämpad maskinteknik, där Kristina Palm är prefekt, kommer att dra maximal nytta av ett framtida Södertälje Science Park. Grundutbildningen kommer att utökas och i framtiden ska det finnas både masterprogram och forskning vid KTH Södertälje.

Etableringen av en ny science park i Snäckviken i Södertälje är till stor del beroende av den stundande utvecklingen inom KTH Södertälje. Förutom en fördubbling av antalet studieplatser så kommer utbildningen även att kopplas mot forskning i en betydligt större utsträckning än idag.
– Målet är att vi ska starta det första nya utbildningsprogrammet redan 2016. På sikt kommer det att bli en fördubbling av antalet utbildningsplatser från dagens 600 till 1200. Från och med 2016 siktar KTH Södertälje på att starta ett nytt utbildningsprogram varje år fram till 2019, och då ska även i princip all infrastruktur vara på plats i Södertälje Science Park, förklarar Kristina Palm.

Stort rekryteringsbehov
Att det handlar om en stor förändring råder det ingen tvekan om. Den nya science park-miljön är ett mycket intressant samarbetsprojekt mellan akademiska, offentliga och privata aktörer. KTH:s satsning i Södertälje handlar framförallt om att bidra med kompetens som kommer att behövas i framtiden, speciellt om man vill behålla de stora industriföretagen i Södertälje och i förlängningen inom Sveriges gränser.
– Redan idag finns ett stort rekryteringsbehov av ingenjörskompetens som vi måste möta. Det råder samstämmighet kring utvecklingen av Södertälje Science Park som ett gemensamt initiativ. Vi är även eniga om att satsningen kommer att skapa fler arbetstillfällen i befintliga såväl som nya verksamheter här i Södertälje, fortsätter Kristina Palm.

Nytt nav för produktionssystem
I dagsläget bedriver KTH ett högskoleingenjörsprogram i maskinteknik med tre inriktningar i Södertälje. Inför andra studieåret väljer studenterna mellan inriktningarna Innovation och design, Industriell ekonomi och produktion, samt Robotik och mekatronik. Dessutom finns två magisterprogram på temat tillämpad logistik respektive projektledning.
Sammantaget tar de olika programmen in 200 nya studenter varje år. Utöver det finns även ett tekniskt basår där man tar in 120 studenter varje år. Att i framtiden kunna erbjuda 1200 utbildningsplatser innebär ett rejält uppsving för KTH Södertälje, som med nya doktorandtjänster och professurer kommer att bli en av regionens skarpaste akademiska institutioner.
– Södertälje blir ett nytt nav för produktionssystem och utveckling, vilket i sin tur bidrar till att vi kan behålla den unika världsledande ställning vi redan har idag, påpekar Kristina Palm.

Tre nya spår
Lean engineering, Underhållsteknik och Logistik blir de tre nya spåren för utbildning och forskning vid KTH Södertälje.
Tack vare ett utökat samarbete med näringslivet blir Södertälje ännu mer attraktiv som studieort, menar Kristina, som själv studerade på KTH Södertälje och därefter fortsatte med olika forskningsprojekt på KTH i Stockholm.
– Det är fantastiskt spännande att få vara med och bygga upp en helt ny forskningsmiljö i Södertälje. Inom en tioårsperiod kan vi nog räkna med en tredubbling av antalet arbetstillfällen på KTH Södertälje och det känns oerhört positivt att få vara en del av en sådan utveckling, säger Kristina Palm som avslutning.