Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Kullaflyg skapar bättre tillgänglighet med ökad konkurrens

Kullaflyg är ett skånskt bolag som startats för att driva på och stötta utvecklingen i hela regionen. Den främsta ambitionen med etableringen var att skapa bättre tillgänglighet med ökad konkurrens inom flygbranschen. Precis som på Gotland så var Kullabygdens flygkommunikation begränsad eftersom den var monopoliserad. Genom att flyga med Kullaflyg bidrar invånarna själva till att utveckla sin region med bättre flygpriser, högre tillgänglighet och därmed även ökad konkurrenskraft för regionens företag.

Resan började egentligen på Gotland då man livligt protesterade mot det då rådande flygmonopolet. I samband med att Gotlandsflyg etablerades 2001 halverades biljettpriserna, konkurrensen medförde att Skyways också sänkte sina priser. Resultatet blev det som gotlänningarna hade hoppats på, nämligen en betydligt högre tillgänglighet med bättre prisbild. Denna framgångssaga lade grunden till Kullaflygs etablering två år senare.
– Genom att vi skapar konkurrens så får regionens invånare tillgång till bättre flygförbindelser med en bättre tidtabell till ett pris som man som modern resenär är beredd att betala, inleder Kullaflygs chef Christer Paulsson. Vi är nytänkande, och vi har fått informera kunderna om vilka fördelar som finns med konkurrerande flygbolag. I slutänden är det ändå alltid regionen som vinner på att vi finns, därför säger vi att vi inte enbart säljer flygstolar – vi skapar ett sunt näringslivsklimat med konkurrenskraft här i Helsingborgsregionen.
Det gäller numera även för Halland efter Kullaflygs etablering i Halmstad.

Satsar på privatmarknaden
Kullaflyg flyger året runt mellan Ängelholm – Bromma, Ängelholm – Visby samt Halmstad – Bromma. Under vintersäsongen finns även en flygförbindelse mellan Ängelholm – Sälen. Utöver detta har Kullaflyg emellanåt satsat på omtyckta resmål som paketerats som charterresor ett par gånger om året, man erbjuder även weekendresor i ett välpaketerat utbud som möter regionens efterfrågan.
– Vi satsar på att ta fram produkter som möter och allra helst också överträffar resenärernas krav. Vi har etablerat lönsamma linjer från regionen till Stockholm – Bromma samt till Gotland. Affärsresenärer är vår största målgrupp, men samtidigt vill vi utveckla utbudet för privatresenärer.
Christer Paulsson understryker att regionens invånare uppskattar möjligheten att kunna välja en närmare flygplats.
– Det vi vill göra nu är att fortsätta driva privatmarknaden och få allmänheten att inse att man kan resa billigare med oss och därmed inspirera till att flyget används i större utsträckning.

Ekonomi och miljö går hand i hand
I år firar Kullaflyg tioårsjubileum och man har lyckats skapa en god tillväxt i företaget trots att flygbranschen är relativt konservativ. Kullaflyg har dessutom haft en rekordökning under hösten 2012 på linjen Ängelholm – Bromma. Satsningen på en egen linje mellan Halmstad och Bromma har också överträffat förväntningarna. Stockholmslinjerna trafikeras av två toppmoderna och fabriksnya plan, ATR 72-500, som anses vara bland världens främsta ur miljösynpunkt.
– Vi strävar efter att uppnå ekonomisk hållbarhet och skapa lönsamhet – men för att göra det så måste vi också uppfylla tuffa miljökrav. Som flygbolag har vi en nyckelroll i den hållbara utvecklingen, därför är det en självklarhet att satsa på den bästa tänkbara tekniken. Ekonomisk och miljömässig hållbarhet går hand i hand, konstaterar Christer Paulsson som avslutning.