Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kumla växer, och vi med Kumla

Kumla har växt i flera år. Som kommunalt bostadsbolag spelar Kumla Bostäder en viktig roll i den vision som har 25 000 invånare i sikte år 2025. Det kräver att det byggs 150 nya bostäder om året.
– Vi är offensiva. Kumla växer, och vi växer med Kumla, säger Thomas Hjelmqvist, vd för Kumla Bostäder.

Bostadsförsörjningen är avgörande när en kommun växer
– Kommunens vision innebär 300 nya invånare varje år fram till 2025. Klarar vi inte bostadsförsörjningen riskerar expansionen att avstanna eller plana ut.
Kumla Bostäder är loket som länge dragit nybyggandet i kommunen. Både radhus och flerfamiljshus har byggts i attraktiva lägen.
– Efterfrågan är hög och vi har styrelsens uppdrag att bygga minst 45 lägenheter per år. Den utvecklingen fortsätter. Nästa år planerar vi att bygga hela 70 lägenheter.

För olika faser i livet
– Utmaningen är att tillgodose kraven från nya hyresgäster och samtidigt ta hand om våra befintliga hyresgäster på ett bra sätt. Vi måste också kunna erbjuda bostäder för olika faser i livet. Ett exempel är att vi bygger radhus med möjlighet till hyrköp. Ett annat är Staren, vårt första trygghetsboende.
Staren invigdes under 2013 och de 32 lägenheterna är fyllda. Trygghetsboende är ett normalboende med vissa anpassningar för att öka tillgängligheten och tryggheten för hyresgästerna.
– Anpassningarna innebär att hyresgästerna kan bo kvar längre hemma, säger Jessica Frisk, som är trygghetsvärd på Staren.
Hon ser boendet ta form alltmer och är glad över de nöjda hyresgästerna.
– Och ännu bättre blir det när vi får ordning på allt i de gemensamma lokalerna. När vi kan utnyttja lokalerna fullt ut kan vi anordna ännu fler aktiviteter för hyresgästerna.

Tillgänglighet i fokus
Hög tillgänglighet är viktigt för Kumla Bostäder. Det märks både i Staren och i de ROT-projekt som genomförs.
– Vi installerar hissar och gör ombyggnationer som ökar tillgängligheten. Vi ligger långt framme, och i jämförelse med våra konkurrenter är vi utan tvekan bäst. Vi har till och med fått ett nationellt pris av PRO för det sätt vi bygger på, säger Thomas Hjelmqvist.
Kumla Bostäder är känt för att vara drivande och komma med nya idéer.
– Gemene man stöttar oss och med kommunen har vi ett nära samarbete, eftersom vi är viktiga i utvecklingsarbetet, säger Thomas.
Kumla kommuns vill inte ta jordbruksmark i anspråk för att bygga, utan istället förtäta centrala Kumla.
Thomas Hjelmqvist:
– Att förtäta staden ställer krav på till exempel bullernivåer. Det här innebär att det blir många synpunkter på detaljplanen inför ett nytt projekt. För vår del betyder det att vi måste planera ännu mer långsiktigt för att kunna leverera nya bostäder i den takt vi ska.

Många mål att uppfylla
Kumla Bostäder har ett brett utbud av bostäder. Strategiskt är det en bra plattform för att tillgodose olika gruppers behov.
– Vi vill bygga med rimlig standard åt de yngre, så att de får en bra första bostad. Vi vill också möta behoven hos yngre familjer, vilket vi gör genom att bygga fler radhus. När det gäller boende för äldre är nästa steg att bygga om Kvarngården, som liksom Staren blir trygghetsboende. Totalt får vi då 100 lägenheter för trygghetsboende.
Bostadsförsörjningen är det övergripande målet för Kumla Bostäder. Men långt ifrån det enda.
– Vi har många mål att uppfylla, säger Thomas Hjelmqvist. Vid utgången av 2016 ska vi ha minskat CO2-utsläppen med minst 30 %. Lägenheterna som vi producerar ska vara flexibla för att kunna förändras till storlek och planlösning. Och vi ska prova nya tekniker inom bygg, transport och förnyelsebar energi.