Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Kumla visar mod och styrka

Kumla fyller 75 år i år och den lilla orten på slätten intill järnvägen har verkligen gjort en fantastisk resa framåt under åren som gått. Kumla är förvisso en till ytan liten kommun, men det är med ett stort mod och styrka som kommunen satsar för framtiden.

Kumla har alltid varit lite av en uppstickare, enligt kommunstyrelsens ordförande Katarina Hansson. Det märks på flera sätt, däribland på näringslivets utveckling samt på kommunens företagsamhet i flera frågor.

Utveckling föder utveckling
Kumla har bland annat vågat bygga nya bostäder även under lågkonjunktur, och står därför bättre rustade när högkonjunkturen trissar upp efterfrågan.
– Det har varit och är ett långsiktigt hållbart byggande där vi inom det kommunala bostadsbolaget har satsat på att tillföra minst 45 lägenheter per år under minst 15 års tid. Det har vi levererat och ibland mer.
Katarina Hansson förklarar att bostadsutvecklingen är en del av kommunens vision där Kumla ska vara en växande kommun, vilket i sin tur ger mervärden där näringslivet får ett bredare underlag att rekrytera från. Utveckling föder utveckling, och i Kumla är det tydligt.
– Det är klart att bostadsbyggandet hänger ihop med näringslivets och samhällets utveckling, plus att det skapas arbetstillfällen i samband med att man bygger nytt. För att locka hit fler så måste vi kunna erbjuda attraktiva bostäder – och det kan vi, säger Katarina.

Mot ytterligare 75 år av positiv tillväxt
Kommunen ville prägla känslan redan första dagen på året i samband med att Kumla fyller 75 år i år. Firandet fortsätter under hela 2017 med flera sammankomster för kommunanställda, samt en stadsfest för allmänheten i sommar.
– Kumla är som liten kommun präglad av närhet och korta beslutsvägar, men det ger samtidigt andra utmaningar – och då kanske framförallt kring hållbarhet. Vi gör satsningar som är anpassade efter vår storlek, men det måste finnas en god ekonomi för det också, fortsätter Katarina Hansson.
Det har varit en minst sagt spännande utveckling i kommunen sedan man fick stadsrättigheter 1942. Kumla har som exempel länge varit bland de mest framgångsrika kommunerna i Örebro län när det gäller företagsklimatet, ofta med tätposition enligt Svenskt Näringslivs mätningar. Det är ett arv som man fortsätter att spinna vidare på för framtiden – mot ytterligare 75 år av positiv tillväxt.