Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Kundägt, nära och hållbart kraftbolag

Den ekonomiska föreningen Södra Hallands Kraft har i snart 100 år utvecklat och förvaltat elnätet i södra Halland, närmare bestämt i Laholms och Båstads kommuner. Fler affärsområden har tillkommit under årens lopp och de bedrivs numera i helägda dotterbolag.

Den svenska elnätsmarknaden är uppbyggd så att varje elnätsföretag har ensamrätt i en avgränsad region. För Södra Hallands Kraft omfattar den hela Laholms kommun samt delar av Båstads kommun. Det som skiljer Södra Hallands Kraft från många andra elnätsbolag är att det är kundägt och drivs som ekonomisk förening. Det betyder att eventuella överskott går till att utveckla nätet och förbättra tjänsteutbudet gentemot kunderna.
– Vi är övertygade om att vår affärsmodell gynnar regionen mest. Genom att verksamheten ägs av kunderna så är det också deras intressen som styr. Nästan allt överskott går till att utveckla tjänster som förbättrar leveransen, och resten läggs på att utveckla lokalsamhället, berättar Tommy Karlsson, vd på Södra Hallands Kraft.
Sammantaget är det ungefär 20.000 elnätskunder som är med och påverkar utvecklingen av bolaget och som därmed också är drivande i att utveckla regionen. Ledorden är kundägt, nära och hållbart.

Med hållbarhet som affärsidé
Södra Hallands Kraft är med andra ord både en samhällsbyggare och ett särpräglat miljöföretag med hållbarhet som affärsidé. Det finns många exempel på hur företaget bidrar till en ökad hållbarhet i regionen, bland annat med egen biogasproduktion, installation av solceller samt utveckling av laddinfrastruktur för elbilar.

Med egen biogasproduktion i ett av dotterbolagen drar man sitt strå till stacken i samhällets omställning från fossilt till förnybart. Biogasanläggningen är ansluten till naturgasnätet och levererar gasen som fordonsbränsle. Anläggningen har funnits under flera decennier och producerar idag 23 miljoner kWh ren biogas, vilket motsvarar ungefär 2,6 miljoner liter bensin som ersätts av gasen.

Sedan några år tillbaka stöttar Södra Hallands Kraft privata investerare i att satsa på solcellsanläggningar. Det hållbara energisamhället behöver även små producenter av förnybar el, och att installera solceller på taket är en framtidssäker investering som man på Södra Hallands Kraft gärna främjar. Arbetet kretsar mycket kring att uppmuntra fler att våga satsa på egen produktion.

När allt fler investerar i elbilar måste laddinfrastrukturen hänga med. Det är också något man prioriterar på Södra Hallands Kraft. Företaget erbjuder även energitjänster via ett av dotterbolagen. Nya uppdrag inom området inleds ofta med att kunden vill åstadkomma en förändring, det vill säga spara in på energikostnaderna. Detta i kombination med egen elproduktion med solceller är framtiden, menar Tommy Karlsson.