Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kundägt, nära och hållbart

Den ekonomiska föreningen Södra Hallands Kraft har i snart 100 år utvecklat och förvaltat elnätet i södra Halland, närmare bestämt i Laholms och Båstads kommuner. Fler affärsområden har tillkommit under årens lopp och bedrivs i helägda dotterbolag.

Den svenska elnätsmarknaden är uppbyggd så att varje elnätsföretag har ensamrätt i en avgränsad region. För Södra Hallands Kraft omfattar den hela Laholms kommun samt delar av Båstads kommun.

Inte som andra
Det som skiljer Södra Hallands Kraft från många andra elnätsbolag är att det är kundägt och drivs som ekonomisk förening.
– Vi är övertygade om att vår affärsmodell gynnar regionen mest. Genom att verksamheten ägs av kunderna så är det också deras intressen som styr. Nästan allt överskott går till att utveckla tjänster som förbättrar leveransen, och resten läggs på att utveckla lokalsamhället, berättar Tommy Karlsson, vd på Södra Hallands Kraft.
Sammantaget är det ungefär 20.000 elnätskunder som är med och påverkar utvecklingen av bolaget och som därmed också är drivande i att utveckla regionen. Ledorden är kundägt, nära och hållbart.

Egen biogasproduktion
Södra Hallands Kraft är både samhällsbyggare och miljöföretag. Med egen biogasproduktion i ett av dotterbolagen drar man sitt strå till stacken i samhällets omställning från fossilt till förnybart. Biogasanläggningen är ansluten till naturgasnätet och levererar gasen som fordonsbränsle.
– Anläggningen har funnits under flera decennier och producerar idag 23 miljoner kWh ren biogas, vilket motsvarar ungefär 2,6 miljoner liter bensin som ersätts av gasen. Vi har successivt uppgraderat biogasanläggningen för att kunna producera mer och därmed minska användningen av fossila bränslen och det har vi lyckats mycket bra med, fortsätter Tommy Karlsson.

Energitjänster sparar resurser
Södra Hallands Kraft erbjuder även energitjänster via ett av dotterbolagen. Nya uppdrag inom området inleds ofta med att kunden vill åstadkomma en förändring, det vill säga spara in på energikostnaderna.
– Vi gör en grundlig analys av kundens aktiviteter, avtal och energiförbrukning. Vi presenterar därefter lämpliga åtgärder för att få ner energiförbrukningen. Hur mycket man kan spara beror på tillgänglig teknik, investeringsmöjligheter och förändringsbenägenhet, menar Tommy Karlsson.
Ett exempel är konceptet ”Färdigvärme”, som erbjuds för kunder som bedriver verksamhet i egen fastighet, och omfattar ett energitjänsteavtal där Södra Hallands Kraft levererar färdigvärme i kilowattimmar (kWh).

Utvecklar på hemmaplan
Elhandel är en ny verksamhet som bedrivs genom dotterbolaget Södra Hallands Kraft Försäljning AB.
– Den största fördelen för kunderna är samordning av elnät och elhandel med en faktura och en kontakt vid frågor. Kundservice finns på hemmaplan och är bemannad med personal som verkligen känner regionen, säger Tommy Karlsson.
Södra Hallands Kraft är även medlemmar i EMC, Energi- och miljöcentrum, för att bidra till en aktiv utveckling av energi- och miljöfrågor i närområdet. För ett lite mer hållbart Halland, helt enkelt.