Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kundanpassad rådgivning hos Nordea

Nordea kombinerar styrkan i att vara en del av Nordens största bankkoncern med en stark lokal förankring. Även om mycket kan skötas digitalt så har det personliga mötet fortfarande en tydlig och mycket viktig roll, inte minst när det handlar om att skapa ömsesidigt förtroende och långa relationer mellan banken och kunderna.

Nordea är inte bara Nordens största bank utan även en av Europas största. Samtidigt finns det en unik småskalighet inom Nordea som gör sig mest påmind i bankens kontakt med kunderna. Nordea ger nämligen inga råd innan man känner kunden, enligt Ann-Sofie Kaneberg Jansson, vice regionchef och ansvarig för företagskunder i regionen Södra Stockholm.
– Vi plockar inga generiska produkter från hyllan utan utgår alltid från kundens behov och situation. Därför säger vi att Nordea är en lite personligare bank som kan arbeta lite mer proaktivt.

Anpassar erbjudandet efter behovet
Att arbeta proaktivt handlar om att förebygga risker och skapa en hållbar plan för kundens och företagets utveckling. Helt enkelt att skapa förutsättningar för en god lönsamhet under många år framöver. Då gäller det att man känner sina kunder och kan erbjuda produkter som är anpassade till och som kan bidra till ökad lönsamhet för kundens verksamhet.
Kundrådgivare Thomas Andersson beskriver Södertälje som en spännande marknad med många nystartade småföretag. Antalet företag med en eller ett fåtal anställda har nästan fördubblats under de senaste åren. De verkar inom väldigt skilda branscher, men många småföretag har gemensamt att ägarens privata ekonomi och företagets ekonomi är nära sammanbundna.
– Det viktigaste för den här målgruppen är att banken kan anpassa erbjudandet efter individuella förutsättningar. Allt är nära förknippat i små ägarledda företag och då är det viktigt att vi kan möta entreprenören även som privatkund. Det är först när företaget växer som det blir naturligt att den privata ekonomin separeras från företagets och då följer vi med i kundens utveckling och anpassar rådgivningen till kundens situation, förklarar Thomas Andersson.

Nordeas ansvar
Södertälje är en företagstät kommun. Nordea måste vara lyhörda och utveckla sina tjänster hela tiden för att möta nya krav från kunderna.
– Vi har allt samlat under samma tak, här sitter rådgivare som specialiserat sig på storföretag tillsammans med privatkundrådgivare. Jag tror att det stärker vår interna kunskap samtidigt som det bidrar till att stärka vårt erbjudande ytterligare – vilket också är vårt ansvar gentemot kunderna, säger kontorschef Rut Karlsson.
Nordea tar även ansvar för den sociala utvecklingen i Södertälje. Det görs bland annat genom konceptet Ekonomipejl, där bankens rådgivare besöker skolor och sprider kunskap bland eleverna gällande privatekonomi och vad som är viktigt att tänka på för att ha en sund privatekonomi.