Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kundnöjdhet måste underhållas precis som elnätet

Det ska vara enkelt och fördelaktigt att göra rätt. Mölndal Energis privatkunder får förnybar energi per automatik och behöver aldrig bekymra sig för risken att välja fel. Genom att enbart erbjuda ren, förnybar energi har man satt en hög standard från början och förbättringsarbetet fortsätter på alla plan. Ett resultat av ansträngningarna är att Mölndal Energi kammat hem pris för Sveriges bästa kundservice i fjol.

Hög kundnöjdhet är något man arbetar med kontinuerligt på Mölndal Energi, ett engagemang som uppenbarligen lönar sig med tanke på den senaste utmärkelsen i SM för bästa telefoni och kundservice.
– Naturligvis är vi stolta över utmärkelsen, men vårt arbete slutar inte här. Vi kommer alltid att sträva efter att bli ännu bättre i enlighet med vår vision som bygger på att ha Sveriges nöjdaste kunder. Kundnöjdhet är något som måste underhållas hela tiden, anser marknadschef Bernt-Erik Radesjö.

Utvecklar energitjänster
Kundnöjdhet är grundläggande för fortsatt utveckling inom andra områden, som exempelvis energikartläggnings- och effektiviseringstjänster. Redan till hösten räknar man med att ha ett utvecklat tjänstepaket på plats som behandlar de högaktuella frågorna kopplade till effektivisering.
– Vi gör kontinuerliga investeringar för att minska vår egen miljöpåverkan och det vill vi även sprida till våra kunder. Vi har en hel del kompetens och kunskap som vi gärna vill dela med oss av. Det kommer med all säkerhet att bli ett eftertraktat erbjudande framöver gällande energitjänster. Vi har redan positionerat oss i framkant genom att alla privatkunder får förnybar energi per automatik, säger Bernt-Erik Radesjö.
För att minska avtrycket på miljön ytterligare har Mölndal Energi flera olika projekt på gång, bland annat en testanläggning för småskalig produktion av vindkraft där det nyinvigda vindkraftverket Otto är först ut.
– Vi tar ytterligare ett steg och satsar på solenergi med en demonstrationsanläggning som vi byggt som ett Bra Miljöval-projekt. Det blir inga stora mängder el, men det visar på en stark framförhållning där vi vågar satsa på ny teknik för att minska vår miljöbelastning.

Fullt upp framöver
För några år sedan investerade Mölndal Energi i en ny panna för en effektivare fjärrvärmeproduktion. Satsningen bidrog till att sänka företagets koldioxidutsläpp rejält.
Företaget levererar fjärrvärme till Mölndal, Kållered och Lindome och erbjuder support hela vägen från utredning och lönsamhetskalkyler till projektering och byggnation av fjärrvärmeledningar samt installation av själva fjärrvärmecentralen.
Med de kraftiga investeringar som sker i Mölndals Stad med nybyggnationer av både bostäder och verksamhetslokaler kommer det kommunala energibolaget att få fullt upp framöver då i princip alla nya fastigheter ska anslutas till fjärrvärme.