Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kundorienterat installationsbolag skapar långsiktig tillväxt

Kundinriktat, kostnadseffektivt och med hög kunskapsnivå – så arbetar Fyrstads El. Efter att ha sadlat om från att vara ett traditionellt elinstallationsbolag till dagens teknikinriktade servicebolag erbjuder Fyrstads El kunderna en komplett leverans omfattande allt från konstruktion till service.

Fyrstads El AB möter marknadens krav och tål att jämföras i konkurrens. Som en del av Fyrstadsgruppen är Fyrstads El en viktig aktör i Västsverige, en mångsysslare som med bredd och spets kan lösa det mesta inom tekniska installationer.

Från konstruktion till service
Vd Dennis Carlsson nämner att Fyrstads El har haft fullt upp under de senaste två åren, med en fortsatt stadig orderingång för 2014. Detta trots att många andra fortfarande står och stampar. På frågan om varför just Fyrstads El lyckas så bra svarar Dennis:
– Vi har satsat på att bredda tjänsteutbudet och bli mer involverade i efterservice och kontinuerligt underhåll. På så vis lyckas vi knyta långsiktiga kontakter och får mer uppdrag från samma kund. Vi arbetar mer kundinriktat nu än någonsin, och är med under projektets hela livscykel – från projektering till efterkontroll, underhåll och kontinuerlig service av fastighetens olika system.
På så vis har Fyrstads El gått från att vara ett traditionellt elinstallationsbolag till ett mer teknikinriktat servicebolag omfattande allt från konstruktion till service. Förutom att det innebär ett stort kompetensmässigt uppsving ger utvecklingen också stora fördelar för kunderna som ser lönsamheten i att anlita en och samma partner för ett större antal tjänster. Det är effektivitet och lean produktion helt igenom.

Komplexa installationsuppdrag
Sverige behöver fler bostäder, och då inte minst en mångfald av olika upplåtelseformer, samt även mer verksamhetslokaler som möjliggör nyetablering och vidareutveckling av våra industrier och företag.
– Vår vardag kantas idag av mycket komplexa installationsuppdrag, exempelvis inom helautomatisering av fastigheter och larm samt inte minst fiberinstallationer. För att vara fortsatt konkurrenskraftiga måste vi vara lyhörda inför marknadens krav, samtidigt som vi vidareutvecklar vår verksamhet och vässar vår kompetens, säger Dennis Carlsson som också passar på att nämna att företaget för närvarande rekryterar för att möta en ökande efterfrågan i Fyrstadsregionen.
Dennis Carlsson började själv som montör för drygt tolv år sedan och har under den perioden arbetat i olika roller för att slutligen landa på direktörstolen. Med insikt i det dagliga arbetets utmaningar vet han hur man bäst motiverar och utvecklar personalen, som för övrigt utgör bolagets främsta konkurrensfördel enligt Dennis Carlsson.

Kort om Fyrstads El
Fyrstads El etablerades så tidigt som 1980 av elektrikern Bo Persson. Idag ingår Fyrstads El i Fyrstadsgruppen tillsammans med 3 andra företag (Elpartner Väst AB, Sävedalens EL AB samt I´Connect AB). Fyrstadsgruppen ägs idag av Bo Persson tillsammans med Dennis Carlsson och ytterligare en anställd, Per Wretlund, platschef i Munkedal. Fyrstadsgruppens verksamhet täcker idag i stort sett hela Västsverige utmed Västkusten och ner till Halland med kontor placerade i Munkedal, Uddevalla och Göteborg.