Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kundunika program för elektroniktester utvecklas i Östergötland

Östergötlands industri är fortsatt expansiv och befinner sig mitt i digitaliseringens omvandling. Att testa elektronik har aldrig varit mer aktuellt.

Kretskort finns överallt. Det vill säga i all elektronik som omger oss dagligen, i fordon, i våra smartphones och i industrins processer som ligger bakom tillverkningen av alla elektroniska produkter. Ett enda kretskort kan ha hundratals fixturer som styr olika funktioner. Hur kan dessa funktioner säkerställas innan kretskortet monteras in i slutprodukten?

Nischade mot tung industri
Columbia Elektronik utvecklar och tillverkar kundunika verktyg för att testa elektronik. Och då inte vilken elektronik som helst: här handlar det om den mest komplexa elektronik som finns på marknaden – nämligen den som styr tunga fordon, tåg och industrirobotar.
– Värdet för tillverkaren att ha rätt testverktyg kan aldrig underskattas. Inom tung industri rör det sig ofta om kapitaltunga investeringar, en enda industrirobot kan till exempel kosta mångmiljonbelopp. Att säkerställa dess funktion och tillförlitlighet är a och o för våra kunder, och de är tillverkare av kretskort som ingår i den här typen av applikationer, förklarar Mats Klarholm, vd för Columbia Elektronik.
Inom Columbia Elektronik finns ett helt program för att testa elektronik. Ofta ska hundratals funktioner testas samtidigt och då måste verktyget anpassas för det. Testerna måste vara tillförlitliga och heltäckande – och samtidigt inte ta för lång tid. Det kan låta som en mycket svår ekvation, men det är vardagen för Columbia Elektronik.

Framtiden är inte masstillverkning
Columbia Elektronik verkar främst i Norden och Baltikum. Att börja konkurrera utanför dessa marknader är enligt Mats Klarholm inte aktuellt.
– Eftersom det uteslutande handlar om kundunik produktion så är det viktigt att vi finns geografiskt nära kunderna. I utvecklingsfasen är det täta kontakter mellan oss och kund. Den typ av kunder vi jobbar med har dessutom ofta höga utvecklingskostnader för sina produkter då dessa ingår i högvärdiga slutprodukter.
Testutrustningen är med andra ord anpassad helt efter kundens behov, den utvecklas tillsammans med kunden och kan oftast bara användas för att testa just de produkter som den specifika kunden har.
– Att masstillverka testverktyg är svårt och inget vi kommer att befatta oss med. Vi kommer inte heller att gå in på konsumentelektronik. Vi är specialiserade på testfixturer för tung industri och det är här vår framtid ligger, avslutar Mats Klarholm med.