Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Kungsleden drivande utvecklingspartner i Vision Finnslätten

Kungsleden är Västerås största privata fastighetsägare och utvecklare av kommersiella lokaler. Engagemanget sträcker sig över hela staden och bolaget har varit med under hela resan från överetablering med stora vakanser till dagens heta marknadsläge. I fokus nu är utvecklingen av Vision Finnslätten.

Västerås är ett av fyra prioriterade områden för Kungsleden. De andra tre är landets tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö. Att Västerås platsar bland landets största städer är inte så konstigt med tanke på hur marknaden har utvecklats under de senaste åren. För bara fem år sedan talade man fortfarande om stora vakanser. Idag finns det i princip inga lediga kommersiella ytor i centrala Västerås.
– Det är en mycket spännande utveckling och en resa som fortfarande pågår i Västerås stadskärna. Kungsleden har som den största privata fastighetsägaren för avsikt att vara en drivkraft i stadens fortsatta utveckling och vi har många stora projekt på gång som vittnar om det, säger Mats Eriksson, regionchef Västerås/Mälardalen.

Medverkar i Vision Finnslätten
Ett område som är under utveckling just nu är Finnslätten. Här samverkar Kungsleden med bland andra ABB, Västerås stad, Mälardalens högskola, Northvolt, Bombardier och ABB industrigymnasium för att utveckla Västerås nya högteknologiska forskningsmiljö inom Vision Finnslätten. Framtidens Finnslätten måste underlätta för de olika aktörerna på området att rekrytera de största talangerna.
– Det räcker inte att bara skapa ett kluster av nya toppmoderna ytor för högteknologiska verksamheter. För att området ska vara attraktivt sätter vi hyresgästerna, de som ska arbeta här i centrum. Därför har vi inom projektet Vision Finnslätten genomfört undersökningar bland anställda i området och fått reda på vad de verkligen vill ha i fråga om bland annat service. Inomhusgym och träningsmöjligheter hamnade högt på önskelistan och det har vi anammat då vi utvecklat Kungsleden Sportcenter, berättar Mats Eriksson.
Kungsleden Sportcenter blir lite av en multiarena på flera tusen kvadratmeter med gym som drivs av Friskis & Svettis, dessutom en sporthall, bouleklubb och Korpenverksamhet med bland annat skate och parkour som öppnar senare i år. Ambitionen är att anställda på Finnslätten ska känna att området främjar hälsa och en sund livsstil, vilket i sin tur bygger en bra grund för produktiva arbetsplatser.
Det finns även planer på att bygga en mindre tågstation på Finnslätten och därmed markant förbättra områdets kommunikationer. Här söker Kungsleden tillsammans med ett antal andra storbolag samverkan med Trafikverket som utreder frågan. Bättre kollektivtrafik var även en sak som befintliga arbetstagare på Finnslätten efterlyste i den nyss nämnda undersökningen.

Viktig utveckling för framtiden
Kungsleden äger fastigheter som sammantaget omfattar cirka 575.000 kvadratmeter lokalyta i attraktiva lägen i Västerås. Det som gör Kungsleden unikt, utöver de stora ytorna, är att man har många fastigheter i samma område. Det gör att Kungsleden har möjlighet att erbjuda plats för verksamheter att utvecklas och växa. Om ett företag har vuxit ur sin lokal kan Kungsleden ofta erbjuda en större i samma område.

– Kungsleden har en viktig roll att spela i Västerås utveckling. Vision Finnslätten avser utveckling av en helt ny stadsdel som ska ta Västerås in i framtiden. Det kommer att bli mycket spännande att se vad detta mynnar ut i, säger Mats Eriksson.