Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kungsporten färdigställer större ytor mitt i centrala Västerås

Kungsporten är ett lokalt fastighetsbolag med mycket stort engagemang i utvecklingen av Västerås stadskärna. De flesta av Kungsportens fastigheter ligger i centrala Västerås, men Kungsporten har även fastigheter i Stockholm och Köping.

Butiker, restauranger och olika serviceverksamheter trivs bra i Kungsportens lokaler. En gemensam nämnare för samtliga fastigheter i Kungsportens bestånd är nämligen det centrala läget. Här är det bara första parkett som gäller, mitt i stadskärnan och som en naturlig del av stadens puls.
Verksamheter som värdesätter tillgänglighet och som vill nå en stor målgrupp söker sig till Västerås stadskärna. Just nu pågår ett omfattande utvecklingsarbete där Västerås stad, fastighetsägare och Västerås Citysamverkan kraftsamlar för att göra innerstaden ännu mer attraktiv och framförallt tillgänglig. Kungsporten är involverade i den utvecklingen med flera fastigheter som ligger mitt i de mest attraktiva och folktäta stråken.

Moderna kontor tillgängliga
I skrivande stund genomför Kungsporten bland annat en större investering i fastigheten Klas 11, som sträcker sig över Hantverkargatan 5, Vasagatan 15 – 17 samt Smedjegatan 13. När Swedbank flyttade ut fick man en större vakans som efter en totalrenovering inklusive stambyte lockar nya verksamheter till stadskärnan.
– Klas 11 är numera en toppmodern fastighet efter en omfattande invändig renovering, med helt nytt kyl- och värmesystem och helt nya butiks- och kontorsytor. Bottenplan är färdigställt och allt där är uthyrt till en dansk butikskedja. Övre plan är nu under färdigställande och vi har börjat visa ytorna, som omfattar kontorslokaler, till potentiella hyresgäster, informerar Marika Wodzinski, vd Kungsporten.
För den som behöver mycket yta finns upp till 2000 kvm ledigt, fördelat på flera våningsplan. Det finns även mindre kontor att hyra.

Var med och förändra
Kungsporten satsar på att vara flexibla och tillgängliga. Kontoren i fastigheten Klas 11 kommer därför att vara anpassningsbara efter hyresgästernas önskemål.
– Detta är ett guldläge för verksamheter som vill skräddarsy sina lokaler efter behov. Vi kommer att anpassa efter önskemål och kan tillhandahålla både större, öppna ytor för till exempel utbildningsverksamhet, samt mindre kontorsytor för det lilla konsultbolaget. Nu finna alla möjligheter att vara med och bygga framtidens attraktiva kontor, säger Marika Wodzinski.
Att anpassa lokalerna efter hyresgästernas behov är något som Kungsporten är vana vid, och då inte bara när det gäller större ombyggnationer som den i Klas 11.
– För att vara en attraktiv hyresvärd måste vi vara lyhörda och ständigt beredda på förändring. Just därför är samarbetet med Västerås stad och Citysamverkan så viktigt, påpekar Marika.
Kungsporten ska alltså kunna möta både hyresgästerna och staden. Det är oerhört viktigt att man vet vad som behövs och efterfrågas i ett visst område. Kungsporten har drivit ett framgångsrikt arbete under lång tid, och kommer även fortsättningsvis att vara det lyhörda och nära fastighetsbolaget i Västerås.