Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Kunskap är konkurrenskraft för Lagermetall

Lagermetall i Örebro vill gärna vara lite av en uppstickare i branschen. Genom att lagerhålla stora volymer går man mot strömmen, men i gengäld kan kunderna alltid lita på att Lagermetall kan leverera kvalitetssäkrade produkter snabbt.

Lagermetall har ett av Skandinaviens största sortiment av glidelement, där glidlager ingår. Verksamheten är certifierad för kvalitet och miljö enligt den reviderade ISO-standarden från 2015. Bolaget är sedan länge en av branschens främsta leverantörer inom kategorin glidlager, och sedan gammalt även en stor leverantör av halvfabrikat i bronsämnen.
– Där det finns motorer och maskiner med axlar finns det glidlager. Med ett så pass brett applikationsområde så kommer glidlager alltid att vara en viktig produkt med en stor marknad, men samtidigt finns många leverantörer på marknaden. Det gäller att sticka ut med något, och det gör vi genom att vara väldigt kundorienterade med hög service och snabba leveranser, säger Christer Hellström, vd på Lagermetall.

Kunskap är konkurrenskraft
Christer Hellström har varit verksam inom Lagermetall sedan 1987. Under årens lopp har han arbetat inom alla delar av verksamheten och har således en gedigen kunskap och erfarenhet som få kan matcha.
– Jag började som lärling på ett gjuteri i Tyskland för många år sedan och har lärt mig branschen från grunden. Jag tror att det är viktigt att jag som chef kan tillverkningsprocessen och förstår hur materialet beter sig, då kan jag supporta mina medarbetare på ett bättre sätt, förklarar Christer.
För även om Lagermetall inte har egen tillverkning så måste kunskapen om den finnas för att säkerställa produkternas kvalitet. Det är också viktigt att förstå hur kunden ska använda produkten för att ständigt kunna förbättra den.
Genom att effektivisera och ständigt förbättra verksamheten står sig Lagermetall mycket bra i tuff konkurrens. Kunderna finns i Sverige och till 20 procent i övriga världen och för att ligga steget före har företaget till och med infört ett eget begrepp kring kvalitet och förbättringsarbete i form av LSF: Lagermetalls Ständiga Förbättringar.

Okompromissad kvalitet
Lagermetall hjälper kunder att välja rätt material och produkt beroende på användningsområde. Det krävs en god materialkännedom samt kunskap om hur olika legeringar påverkas under tryck och vid uppvärmning, för att kunna ge kunderna råd om vilket material som passar bäst för just deras användningsområde.
Eftersom Lagermetall inte har egen tillverkning, endast kapning av råmaterial, krävs välförankrade samarbeten med noggrant utvalda underleverantörer runtom i världen. Samtliga genomgår kvalitetskrav för vilka Lagermetall har satt en egen standard, det gäller alla samarbetspartners oavsett var de finns i världen.
Företaget har även ett dotterbolag i Kina där man byggt upp ett eget QC (Quality Center) för fullständiga kontroller av produkterna – här förekommer allt från kemisk analys och hårdhetstest till 3D-mätning av toleranser.
– Det är mycket på gång i vår verksamhet just nu, säger Christer Hellström. Ett nytt glidlagersmaterial lanseras nu av Lagermetall på marknaden, vilket medför en bättre totalekonomi för kunderna eftersom de produkter som tillverkas i det nya materialet får en längre livslängd. Glidlagersmaterialet är underhållsfritt vilket leder till det blir färre produktionsstopp för kunderna.