Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Kunskap, verktyg och processer för effektiv produkt-och tjänsteutveckling

Den globala konkurrensen ställer allt högre krav på svenska företag. Svensktillverkat förknippas förvisso ofta med överlägsen kvalitet och prestanda, men det räcker inte längre i dagens tuffa affärsklimat med världen som arbetsfält. Svenska företag måste bli mer innovativa och satsa mer på produkt- och tjänsteutveckling, gärna en kombination av båda. För att det ska vara genomförbart krävs rätt kunskap, verktyg och processer, något som tjänsteföretaget Tentio tillför.

Tentio är ett renodlat tjänstebolag som visar vägen till en mer effektiv och lönsam utveckling av nya produkter och tjänster. Det handlar om ren konkurrenskraft som tillgängliggörs genom smartare processer, bättre produkter och effektivare tjänster.
Upptagningsområdet är framförallt Mälardalen, en region som generellt kännetecknas av snabbväxande och innovativa företag. Bland kunderna finns stora industriföretag som ABB och Volvo, men även en betydande andel offentliga aktörer som vill skapa effektivare tjänster för regionens medborgare.

Flexibla erbjudanden för ökad lönsamhet
Varje verksamhet är unik, därför anpassar Tentio erbjudandet efter rådande behov hos varje enskild kund. Det flexibla tjänsteutbudet är indelat i specialisttjänster, verktyg och paketerade tjänster. Den största kundgruppen har hittills varit tillverkande företag och fordonsindustrin, men Tentios tjänster passar företag inom alla branscher.
– Alla typer av företag och organisationer är beroende av att ständigt utveckla bättre erbjudanden för att bli långsiktigt konkurrenskraftiga, men trots det enorma behovet är det få företag som bemästrar den komplexa utvecklingsprocessen till hundra procent, säger Daniel Mansour, som tillsammans med affärspartnern Raphael Sedin grundade Tentio för drygt två år sedan.
Ofta är det inte fråga om en avsaknad av idéflöden, svenska företag är generellt mycket innovativa men förmågan att kommersialisera nya idéer är mindre än vad den skulle kunna vara. Effektiv utveckling av nya produkter och tjänster kräver rätt kunskap, verktyg och processer, och det är sällan alla tre finns på plats oavsett företagets storlek eller tidigare framgång.

Vikten av att satsa på rätt idé
Med många års erfarenhet från affärsutveckling inom både större och mindre organisationer vet Daniel Mansour att det viktigaste steget för att skapa lönsamhet på lång sikt är att satsa på rätt idé från början. Ju längre fram i produktutvecklingen desto dyrare är själva utvecklingsprocessen.
– Att i ett sent skede upptäcka att man investerat stora summor på att utveckla fel idé kan bli mycket kostsamt, kanske rentav förödande för hela företaget. Vi hjälper kunderna dels med att identifiera bra idéer och dels med att skapa en process för selektering av vilka idéer som ska vidareutvecklas, förklarar Daniel.
Speciellt viktigt är det för små- till medelstora företag, som med begränsade resurser är mer sårbara. Om något i utvecklingsprocessen skulle slå fel kan konsekvenserna bli ohanterliga.

Tjänsteutveckling blir allt viktigare
Tentio kommer att fokusera ännu mer på tjänsteutveckling framöver, som svar på en ökande efterfrågan inom flertalet branscher. Kompletterande tjänster är de facto något som växer inom alla branscher, och anledningen är en ständigt ökande konkurrens där företagen måste skapa nya mervärden vid sidan av sina produkter. Under 2013 uppmärksammades detta via seminarier som Tentio höll i Eskilstuna och i Västerås med gästföreläsare från bland annat Volvo CE och Ericsson. Liknande event kommer att anordnas även under 2014.