Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Kunskaper inom brandskydd kan vara värda miljarder

Margareta Åberg på Brandskyddsföreningens utbildningsföretag BfNN säljer kunskaper som kan vara värda både miljardbelopp och människoliv i form av uteblivna bränder. – Ett viktigt arbete som det är lätt att motivera sig för, säger hon.

Det är viktigt att veta vad man ska göra när det väl uppstår bränder. Men det gäller också att ha kunskaperna för att kunna agera rätt innan det händer.
Hos Brandskyddsföreningen Nedre Norrland Utbildning AB, BfNN, finns expertisen på området. Företaget jobbar med information, utbildning och rådgivning för att höja brandsäkerheten i hela regionen.
Programmet består av allt från fyra timmars grundläggande brandutbildning där deltagarna gnuggas i risker, brandförlopp, utrymningsvägar med mera till avancerade kurser i systematiskt brandskyddsarbete enligt de krav som lagstiftningen ställer på såväl fastighetsägare som nyttjanderättsinnehavare.
– Det är ett tacksamt jobb vi har. Kunderna inser verkligen värdet av förebyggande arbete och tar själva ofta kontakt med oss. Med höjd kunskapsnivå går det att undvika långa driftstopp och höga återuppbyggnadskostnader. Ytterst handlar det om människoliv, konstaterar vd:n Håkan Stadin.

Arbetar ideellt
BfNN ägs av fem regionala och ideella brandskyddsföreningar: Gävleborg, Jämtland, Dalarna, Västmanland och Uppsala.
Företaget har kontor i Sandviken och Västerås och sysselsätter idag fem personer på heltid.
Margareta Åberg arbetar som utbildningssamordnare vid Sandvikenkontoret.
– Ett mycket viktigt arbete som det är lätt att motivera sig för, säger hon.
Margareta Åberg berättar att vinsten går till BfNN:s ägare – de fem ideella brandskyddsföreningarna – som för pengarna kan bedriva kampanjer för ett brandsäkrare samhälle riktade mot allmänheten.
– Det gör arbetet med utbildningarna extra motiverande. Nöjda kunder är en annan drivkraft för mig.
Kunderna är företrädesvis företag och organisationer men även privatpersoner. Verksamheten bedrivs först och främst inom ägarföreningarnas fem län. BfNN erbjuder dock även Sverigeavtal.

Hett område
Heta arbeten är ett utbildningsområde. Det handlar då om arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning eller lödning. Kunder här är bland annat industri- och byggföretag.
Brandskyddsutbildning i kombination med Hjärt-lungräddning, HLR, är en annan viktig del där BfNN finns med som utbildare. Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med tio procent för varje minut som går innan behandlingen startar.
– Med tanke på att det är 100 personer som dör i bränder i Sverige varje år mot 10.000 som dör i hjärtsjukdomar, så är HLR är en väldigt betydelsefull del i vårt utbildningsarbete, konstaterar Margareta Åberg.

Egen maskot
BfNN utbildar också i hantering av brandfarliga varor, erbjuder konsulttjänster och lär anläggningsskötare hantera automatiska brandlarm.
– Vi växer kvalitetsmässigt för varje år och har duktiga instruktörer att tillgå, alla med en hög brandkunskap, säger Margareta Åberg.
Du kanske förresten har sett den lilla maskoten Flammy, en apa i tyg som tagits fram av Brandskyddsföreningen Sverige för att informera- företrädesvis barn- om brandskydd.