Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Kunskapsbyn i fortsatt tillväxt

En modern miljö för utveckling och samverkan, en naturlig mötesplats för akademi, näringsliv och samhälle. Kunskapsbyn Norra station i Hässleholm frontar utveckling på hög nivå, en ambition som förstärks ytterligare med nya investeringar i fastigheter och faciliteter för lärande och företagande.

Ett stenkast från Resecentrum i Hässleholm har ett kluster av innovationsdrivna företag och framåtsträvande utbildningsanordnare bildats med ett gemensamt syfte: att bidra till utveckling av Hässleholm och hela nordöstra Skåne som kunskapsintensivt nav och framgångsrik entreprenörsregion.

Startklar kunskapsby
Norra station är i det närmaste ett unikt komplex som vuxit fram i och kring det gamla elverket på området. Det började med en vågad satsning från Högskolan Kristianstad som introducerade en datateknikutbildning 2001. Drygt ett decennium senare står en hel kunskapsby med fortsatta expansionstankar startklar på området, idag med ett 30-tal aktörer som alla siktar mot toppen.
– Vi vill att Norra station ska vara en mötesplats för kreativ samverkan och utbyte mellan utbildning, företag och offentlig verksamhet. Alla som arbetar eller studerar hos oss ska känna att de är delaktiga i något betydligt större, ett kunskapsnav med tydliga framtidsambitioner, säger Caroline Malmsjö, koordinator på Norra station.

Bästa tänkbara läge
Vid Norra station allt ifrån kontorshotell till större lokaler för företag inom alla branscher, samt anpassade lokaler för myndigheter och annan offentlig verksamhet. Här samlas aktörer som exempelvis Kvalitencia Ledarskap, Logent, Lantmäteriet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Och mer är på gång.
– Vi tror mycket på nyföretagande och entreprenörskap och driver därför ett nära samarbete med Krinova Science Park och deras inkubator. Dessutom finns Nyföretagarcentrum Hässleholm på området för att stötta våra lokala entreprenörer, berättar verksamhetschef Mats Larsson.
Norra station har bästa tänkbara läge som naturlig knutpunkt i alla riktningar. Dessutom är det lätt att ta sig hit då området ligger alldeles intill tågstationen. För området planeras totalt tio fastigheter varav sex nu är på plats.
De senaste två husen utgör ett tillskott på cirka 4000 kvadratmeter för utbildnings- och företagsverksamhet med hyresgäster som innovativa Bombardier Transportation med cirka 100 anställda samt teknikkonsulten Rejlers. Som granne har de båda företagen bland annat Yrkeshögskolan Syd.

Utbildning och entreprenörskap vävs samman
Det unika med Norra station är att utbildning och entreprenörskap vävs samman på ett naturligt sätt. Här samlas flera utbildningar, alltifrån gymnasial vuxenutbildning till högskola och yrkeshögskoleutbildningar.
– Vi har till exempel Flexvux, som är en motsvarighet till Komvux, och vi jobbar mycket med distansstudier. I kommunen finns en service för studerande som innebär att de kostnadsfritt kan använda våra lokaler och tekniska möjligheter. Det går även bra att skriva sin tenta hos oss även om man studerar på annan ort, upplyser Caroline Malmsjö.
Norra station drivs i samarbete med Hässleholms kommun, Hotell Statt och Kunskapsporten, som förvaltar fastigheterna på området.
– Vi ska fortsätta ligga i framkant för att skapa en bra miljö på Norra station, där kreativitet, entreprenörskap och en stark drivkraft för vidareutveckling står i centrum, inflikar Mats Larsson som avslutning.