Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Kunskapscenter för ekonomi och affärsutveckling

PwC i Skellefteå är ett centrum för kompetens inom alla områden som förknippas med revision och ekonomiservice. Vid kontoret finns också flera skattespecialister som är involverade i privata och offentliga uppdrag över hela Norrland. Skellefteåkontoret är dessutom känt för sina långvariga engagemang och goda relationer när det gäller samhällsengagemang och CSR-frågor för regional utveckling.

PwC är ett väletablerat varumärke i Skellefteå. Kontoret kan dessutom ses som ett komplett kunskapscenter i Norrland när det gäller i stort sett alla förekommande ekonomiservice- och affärsutvecklingsfrågor. Samtliga tjänster som finns inom PwC är tillgängliga för en bred marknad via Skellefteåkontoret, som även ser till att ta vara på de nya möjligheter som förknippas med den digitala utvecklingen.

PwC särskiljer sig
Kontorschef Anders Hettinger, auktoriserad revisor, är nöjd med den lokala och regionala utvecklingen där PwC har uppnått en särställning som Skellefteås största aktör för revision och redovisning. Det är framförallt duktiga och lojala medarbetare som ligger bakom framgångarna, menar Hettinger.
– Jag vill verkligen framhäva att vi har en bra stämning här på kontoret. Vi har lyckats bygga upp en stark kultur som skapar intresse för service och som motiverar medarbetarna till att engagera sig lite extra. Det är viktigt eftersom vi ser det som en av våra huvuduppgifter att även vara delaktiga i samhällsutvecklingen.
Det finns många exempel som illustrerar engagemanget från PwC. Strävan efter att vara en pålitlig och lyhörd partner i ekonomiarbetet är ett. Susanne Karlsson, som ansvarar för redovisningstjänster på kontoret i Skellefteå, förklarar att PwC särskiljer sig framför allt på två sätt:
– Det ena är genom våra tekniska verktyg med MyBusiness där det handlar om mycket mer än en molnbaserad redovisningsservice. MyBusiness är en hel sfär av tjänster inklusive arkiveringsfunktion samt ett effektivt sätt för oss att kommunicera med våra kunder. Det andra är att våra tjänster är effektivt processtyrda. Det betyder att vi har enhetliga rutiner för hur vi levererar kvalitetssäkrade tjänster på ett effektivt sätt.

Mer effektivt med digitala verktyg
PwC särskiljer sig med andra ord både tekniskt och organisatoriskt när det gäller redovisning. Inom revision och affärsrådgivning har Skellefteåkontoret också vunnit mandat genom att ha många auktoriserade revisorer som dessutom har varit verksamma inom samma organisation under en längre tid.
– Vi har åtta auktoriserade revisorer, förhoppningsvis snart nio. Tillsammans står vi för över 200 års erfarenhet inom branschen. Erfarenheten baserar sig på en stor bredd av uppdrag från mindre ägarledda företag till större internationella börsnoterade bolag. Att vi dessutom kan komplettera med tekniskt avancerade tjänster gör oss unika, säger Anders Hettinger.
Traditionella revisions- och redovisningstjänster blir mer effektiva med digitala verktyg. PwC kommer att fortsätta satsa på digital utveckling med effektiva tjänster inom den nätbaserade ekonomitjänsten MyBusiness. Småföretagare kommer även fortsättningsvis vara prioriterade och tjänsteutbudet kommer att anpassas ytterligare efter deras behov. PwC värnar om samhället och lokala värden som finns i form av lokala företag och kompetens, och det framkommer tydligt på Skellefteåkontoret.