Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Kunskapsdrivet el- och installationsföretag växlar upp

Fastighetsbolag, byggföretag, industrier och småhusägare utgör en mycket blandad målgrupp, men med en sak gemensamt – samtliga förlitar sig på Elprofilen när det gäller komplexa elinstallationer. Elprofilen är ett av Örebros mest välrenommerade företag inom elentreprenader, akut och planerad service samt alla tänkbara installationsarbeten inom el, tele och säkerhet.

Elprofilen står väl rustade för framtiden. Företaget har vuxit långsamt men stadigt under många år, och tack vare en låg personalomsättning kan Elprofilen garantera att det finns mycket gedigen kompetens i bolaget över tid. Det är kunskap som nu kan användas för att forma nästa generations el- och teletekniker.
– Företaget är framförallt känt för att vara kunskapsdrivet och lösningsorienterat. Många kallar oss flexibla och lätta att samarbeta med, och det är vi mycket stolta över. Det är ett värdefullt arv som vi ska förvalta för framtiden, säger Lars Larsen, som är nytillträdd vd för Elprofilen.

Mycket kunskap i huset
Elprofilens struktur och unika kultur ska bevaras. Samtidigt tillförs ny kunskap genom nyanställningar. Allt är ett led i att företaget ska växa i regionen, både med fler medarbetare och med nya typer av uppdrag. Elprofilen har redan idag omfattande resurser i form av egen verkstad och egna konstruktörer som kan utveckla och bygga nästan nyckelfärdiga anläggningar om kunden så önskar.
– Det är en stor fördel att vi har den här kunskapen i huset. Vi slipper ta in en tredje part för konstruktion och kan därmed hålla kostnaderna på en rimlig nivå, samtidigt som vi har full kontroll över alla led i kedjan. Det uppskattas av våra kunder, menar Lars Larsen, som även understryker att en stark kunskapsbas banar väg för ytterligare tillväxt.
– Elprofilen förknippas med hög kvalitet och det ska vi göra även i framtiden. Därför är vi mycket lyhörda för marknadens krav och vi ser till att hålla oss uppdaterade gällande nya lagar och regler inom vårt område, tillägger Lars.

Lätt att hitta ny kompetens?
Elprofilen sysselsätter närmare 60 personer idag, varav de flesta är verksamma ute hos kund. Eftersom det byggs mycket i och omkring Örebro växer också behovet av elentreprenader och andra tjänster som Elprofilen tillhandahåller. Det är därför högst troligt att Elprofilen kommer att växla upp – men Lars Larsen påminner samtidigt om den stora utmaningen att få tag på rätt kompetens.
– Elektriker och elingenjörer är en bristvara och vi är många som konkurrerar om samma kompetens. Det vi på Elprofilen kan erbjuda är ett tryggt arbete med massor av spännande uppdrag, och vi ger stort utrymme för individen att växa i sin roll med eget ansvar och stor frihet. Jag tror att det kan vara något värt att poängtera för att locka de bästa till oss.
Elprofilen är tillräckligt stort för att kunna erbjuda olika typer av uppdrag, och samtidigt tillräckligt litet för att varje medarbetare ska synas och få inflytande. Det kommer att förstärkas framöver, enligt Lars Larsen. Nya samarbeten med skolan kan också vara en väg till utveckling, både för att stärka nästa generation och för att marknadsföra Elprofilen som arbetsgivare.