Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Kunskapsföretag med känsla för hantverk

Lamineringsteknik i Hammerdal AB, eller kort och gott Lamtech, startade 1989 som ett specialsnickeri med öga för detaljer och näsa för affärer. När marknaden började efterfråga ett mer heltäckande sortiment av snickeri- och byggvaror sadlade Lamtech om och blev specialist på limfogsskivor och trappämnen.

Lamtech är idag en ledande leverantör av så kallade trappämnen i furu och gran till professionella kunder över hela Skandinavien. Att successivt ta sig in på den europeiska marknaden har blivit mer av en självklarhet i takt med att efterfrågan på högkvalitativa limfogsskivor och trappämnen ökar.

Kunskap främsta framgångsfaktorn
Arvet från snickeribranschen har satt sin prägel på Lamtech i form av en gedigen kunskap om hur materialet trä beter sig och hur man bäst tar vara på dess egenskaper. Det är något som byggts upp inom företaget under många decennier och som fortfarande i allra högsta grad präglar verksamhetens inriktning och tillväxtmöjligheter.
Det finns ett antal företag som säger sig kunna leverera limfogsskivor och andra ämnen till snickeri- och byggindustrin, men det är få som kan leverera med en lika hög precision och leveranssäkerhet som Lamtech. Korta leveranstider är här en självklarhet, precis som den särpräglande höga kvalitet som kännetecknar produkterna.
Korta leveranstider ställer i sin tur krav på produktionen, som måste vara flexibel och kunna ställa om efter nya behov. Den viktigaste nämnaren för att klara det i praktiken är tillgång till lojal och målmedveten personal med rätt kunskap och känsla för hantverket. Det är personalens kunskap och kompetens som är den främsta framgångsfaktorn för Lamtech. På så vis kan man säga att det producerande hantverksföretaget mer och mer utvecklas till kunskapsföretag.

3500 m³ hållbara trappämnen per år
Lamtech kan leverera limfogsskivor i nästan alla format i gran och furu. Detsamma gäller för trappämnen och övriga snickeriprodukter. Även hållfast, limmat byggtimmer levereras från fabriken i Hammerdal, liksom limträtrall och limträpanel som ger ett formstabilt och starkt byggnadsmaterial tillverkat av hållfast och högkvalitativt norrländskt granvirke.
Genom konstruktionen av limmade lameller med delvis stående årsringar skapas en produkt som rör sig lite, har lägre fuktkvot och mindre benägenhet att spricka än traditionell ytterpanel. Dessa faktorer bidrar till limträpanelens goda beständighet över tid. Limträpanelen monteras på samma sätt som vanlig ytterpanel, men har alltså en bättre hållfasthet.
Den enskilt största produktkategorin är dock trappkomponenter, en inriktning som utvecklats under många år inom Lamtech. Ungefär 3500 m³ hållbara trappämnen lämnar fabriken varje år, och omfattar då ämnen till steg, vangar, stolpar, sättsteg, handledare och vilplan i furu och gran.
Lamtechs fabrik är belägen i ett av de bästa grandistrikten i Sverige och man har därmed tillgång till den fantastiska råvaran alldeles inpå knuten, vilket ökar hållbarhetsprägeln i produkterna ytterligare.