Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Kunskapshus för ekonomiservice

Det pratas allt oftare om fördelarna med att samla ekonomifunktioner till centraliserade enheter med delade resurser, så kallade Shared Service Centers (SSC).

Stora företag väljer att i allt större utsträckning samordna ekonomiservicearbetet eftersom det ger påtagliga kostnadsfördelar. Att bygga ett SSC är dock inget man gör över en natt, det krävs noggrann planering innan, under och efter uppbyggnad.
Den långsiktiga vinsten är ändå större än insatsen, ett SSC kan ses som ett kunskapshus för ekonomiarbetet där man jobbar mer enhetligt, mer målinriktat, mer effektivt och där kvalitetsnivån är märkbart högre genom hela leveransen.

Riksbyggens styrka
Riksbyggen och OKQ8 är två mycket olika organisationer, men med den gemensamma nämnaren att de har sin ekonomiservice samlad i ett SSC. Båda är beroende av en hög kompetensnivå i ekonomiarbetet eftersom det är mycket omfattande med många funktioner, enheter, affärsområden och interna kunder.
För Riksbyggens del började det 2006 och Gunilla Lidgren fick uppdraget att bygga upp en plattform som skulle bli SSC för hela organisationen. Hon hade tidigare varit med och byggt upp Postens SSC och såg en stor utvecklingspotential i samband med uppdraget på Riksbyggen.
Idag sköts administrativt- och ekonomiarbete från Västerås och Riksbyggen har cirka 190 medarbetare fördelade på tre orter i landet. Gunilla Lidgren är speciellt stolt över att man talar över 20 olika språk i centret, som på ett bra sätt speglar samhället och visar vilken styrka det finns i att satsa på mångfald. Efter tio år är centret väl etablerat och växer med nya mer kvalificerade arbetsuppgifter främst inom redovisning.

OKQ8:s resa
OKQ8 började sin resa mot ett fullskaligt SSC redan för 15 år sedan. Man såg tidigt stora volymfördelar med att samordna ekonomitjänsterna under samma paraply, och dessutom bereddes plats för externa kunder som idag står för ungefär en tredjedel av omsättningen i centret.
Kent Stenberg har varit verksam inom OKQ8 i snart 20 år och sedan tre år tillbaka ansvarar han för drift och utveckling av företagets SSC med ett 70-tal anställda. Han gläder sig åt utvecklingen där centret får allt fler uppgifter och större förtroende. Det stärker också teamkänslan i centret, som har en genomgående hög kompetens med goda karriärsmöjligheter.
– Vi har utvecklats från ett 40-tal anställda till över 70 på bara tre år. De senaste åren har präglats av tillväxt och jag ser ingen avmattning i det. Vi får allt mer komplexa uppdrag från huvudkontoret och vi har nyligen bytt affärssystem. Vi står väl rustade att möta framtiden, konstaterar Kent Stenberg.

Behöver rekrytera
I ett SSC finns det stora möjligheter för riktad kompetensutveckling eftersom mer resurser kan koncentreras till centret. Det hänger ihop med en bättre och mer enhetlig leverans mot interna kunder.
Den stora utmaningen ligger att rekrytera ny kompetens. Förvisso råder hög trivsel bland medarbetarna och personalomsättningen är låg både på Riksbyggens och OKQ8:s center. Dock finns ett stort behov av att fylla nya funktioner. Här ser både Gunilla Lidgren och Kent Stenberg det lokala bemanningsföretaget Dfind Finance som en viktig partner för framtiden.