Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Kunskapsintensiva tjänster ökar i värde

KPMG levererar ren affärsnytta i form av kunskap och tjänster som stärker företag och möjliggör gynnsamma affärer. Med branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning kan KPMG inte bara förenkla vardagen för kunderna, utan även bidra till lägre kostnader tack vare minskat risktagande från kundens sida.

Företag och organisationer brottas dagligen med finansiella relationer som styrs av en mängd regleringar och bestämmelser. Det är inte alltid lätt att hitta rätt i en djungel av uppdaterade regelverk och förändrade villkor, men som tur är finns det kvalificerad hjälp att få via kunskapsföretag som KPMG.
– Vi ser till att göra det lättare för stora som små företag inom alla branscher att driva och utveckla sina verksamheter. Som ett av världens ledande kunskapsföretag är vår uppgift att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling, säger Martin Ingberg, auktoriserad revisor och kontorschef på KPMG i Örebro.

Inte bara för storbolagen
KPMG lotsar kunderna i en allt mer komplex verklighet. Det innefattar inte minst tillhandahållande av digitala tjänster som avsevärt förenklar kundernas finansiella vardag. Örebrokontoret omfattar förutom kontoret i centrala Örebro även enheter i Karlskoga respektive Filipstad, och finns därmed alltid nära kunderna i regionen.
– Många tror att KPMG enbart är de stora företagens revisionsbyrå. Det stämmer att vi arbetar med riktigt stora företag, och bland våra kunder finns några av regionens absolut största arbetsgivare. Samtidigt riktar vi oss till mindre företag som behöver få en bättre kontroll över sin verksamhet och en mer effektiv ekonomistyrning, förklarar Martin Ingberg, och tillägger att KPMG är nöjda först när det man gör bidrar till att utveckla kundernas affärer.
Målgruppen omfattar därför i princip alla företag och organisationer som vill uppnå lönsamhet och ökad effektivitet i sina affärer. Till förfogande står ett brett utbud av tjänster inom revision, löpande redovisning och avancerad affärsrådgivning. En viktig del av helhetserbjudandet är att KPMG aktivt arbetar för att minimera risker i kundens ekonomiska verksamhet.
– Vi vill bygga långsiktiga relationer där vi samverkar med kunderna över en längre period, forsätter Martin Ingberg.

Växer med regionen
Ytterligare en dimension av långsiktighet är att KPMG regelbundet tar emot praktikanter och nyutexaminerade ekonomer från både yrkeshögskolor och universitet. Sammantaget arbetar idag drygt 40 revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare på Örebrokontoret för att företag och organisationer i regionen ska kunna växa och bli ännu mer konkurrenskraftiga.
– Målet är självklart att vi ska fortsätta växa i takt med regionen, konstaterar Martin Ingberg, och tillägger att man inom KPMG även kommer att satsa mer på att stötta entreprenörskap och därför medverkar i en nationell satsning på Ung Företagsamhet. Det gör vi för att vi tror på företagande och på att grunda intresset för entreprenörskap tidigt.
För att visa att man lever som man lär flyttar KPMG till nya fräscha lokaler i Eyracenter vid Behrn Arena strax efter sommaren.
– Flytten ser vi som en viktig del i att ta steget in i framtiden där vi vill möta våra kunder i en inspirerande och ändamålsenlig miljö. De nya lokalerna blir fullt moderna och redo för kundanpassade leveranser samt ger även möjligheter till mer värdefull interaktion mellan medarbetare, säger Martin Ingberg som avslutning.