Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Kurvorna pekar uppåt för Askersund

Ett nytt kultur- och kunskapspalats, största byggboomen på decennier och en befolkningskurva som pekar brant uppåt. För Askersunds kommun ser framtiden ljus ut. Och delar av den är redan här.

Hösten 2016 invigdes Sjöängen, ett kunskaps- och kulturcentrum som rymmer högstadieskola, bibliotek, en stor salong med plats för 500 personer, konsthall, turistbyrå och mycket mer. Sjöängen är Askersunds kommuns största satsning någonsin och den majestätiska byggnaden ligger ett stenkast från sjön Alsens strand.

– Det började med att vi behövde en ny skola och när vi började fundera insåg vi att vi hade en gyllene chans att skapa något unikt, något som alla våra medborgare oavsett ålder kan ha nytta och glädje av, säger Per Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Granne med Sjöängen ligger Västra Strandparken och där pågår bostadsbyggandet för fullt. Vid årsskiftet 2017/18 ska en första etapp med 16 radhus stå färdig, ännu närmare sjön än Sjöängen. Och under 2017 påbörjas byggandet av ytterligare drygt 30 bostäder.

– Vi började renovera gamla industrilokaler i området 2013, som nu bland annat rymmer restaurang, bowlingbanor och gym. Och nu växer bostäderna fram där. Men det planeras, projekteras och byggs även på andra håll, både i centralorten Askersund och i några av de mindre orterna i kommunen, säger kommunchefen Madeleine Andersson.

Att bostadsbyggandet nu är igång på allvar går hand i hand med kommunens befolkningsutveckling, som sedan 2012 visat positiva siffror varje år. 2016 var det bästa året hittills på 2000-talet med en ökning på 131 invånare. 2016 blev dessutom ett rekordår för Askersunds kommuns ekonomi, med ett resultat på 38 miljoner kronor.

– Alla kurvor pekar uppåt för Askersund just nu. Och de kurvor som är krokiga ska snart rätas ut. Hösten 2018 är den nya riksväg 50 söderut mot Askersund med mötesfri väg hela sträckan från Örebro färdig. Då blir det ännu lättare att ta sig till Askersund, säger Per Eriksson.