Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kuusakoski Recycling gör möjligheter av utmaningar

Där andra ser skräp ser Kuusakoski Recycling en affärsmöjlighet. Som en av Nordens största aktörer inom branschen har den finskägda företagsgruppen ett stort samhällsansvar. Det omfattar inte enbart insamling och återvinning av material utan även ett stort arbete med att skapa intresse kring miljöfrågor.

Kuusakoski Recycling ser till att skapa möjligheter där andra ser utmaningar. Tekniken för avfallshantering och återvinning utvecklas snabbt och idag går det att ta vara på nästan allt som slängs. Det har till och med utvecklats till en raffinerad och lönsam affär, där Kuusakoski Recycling tar hand om material som industrin vill bli av med – och därefter förädlar det till ny råvara som går tillbaka till industrin.

Stabil ägare investerar
Den årliga mängden material som hanteras i Kuusakoski Recyclings processer uppgår till cirka två miljoner ton. Att ständigt öka återvinningsgraden i de regioner man verkar är naturligt för Kuusakoski Recycling.
Företaget har en stark och stabil ägare i det finska moderbolaget som hela tiden investerar i nya innovativa lösningar och idéer för att ligga i framkant inom återvinningsbranschen. Det gäller inte minst i Norr- och Västerbotten där Kuusakoski Recycling utgör en viktig samarbetspartner för kommunala återvinningscentraler, den tillverkande industrin, samt för bygg- och anläggningsföretag.
Anläggningen i Skelleftehamn har ett stort upptagningsområde som sträcker sig över hela norra Sverige samt nordliga delar av Norge och Finland. Här fokuserar man helt på slutna kretslopp, vilket innebär att industrin köper tillbaka materialet efter att Kuusakoski Recycling har sorterat och uppgraderat till en råvara. Uttagningsområdet för kopparprodukter som uppgraderas till råvara för kopparsmältverk sträcker sig ännu vidare – ända till USA och Storbritannien. Anläggningen i Skelleftehamn är specialiserad på att kundanpassa just kopparbärande råvaror på till kopparsmältverk på ett energi- och miljövänligt sätt där Boliden Rönnskärverken är en viktig kund.

Skapa intresse kring återvinning
I takt med att levnadsstandarden förbättras världen över ökar dessvärre även avfallsmängden. Det sätter press på samhället att generera och stötta insatser för avfallsminimering. För Kuusakoski Recycling handlar mycket om att skapa ett större intresse för återvinning och en ökad medvetenhet kring materialhantering. Ofta rör det sig om ganska enkla åtgärder för att göra stor skillnad. Mycket material kan sparas om man tänker till ett extra varv.
Det material som ändå måste kasseras ska tas om hand av en specialist med rätt kompetens för jobbet. Med tanke på den stundande utvecklingen i och omkring Skellefteå så kan man snabbt dra slutsatsen att Kuusakoski Recycling kommer få mycket att göra framöver. Inte för att industrin i norr är slösaktig – utan för att den är expansiv och kommer att omsätta mer material med ökad produktion. Det blir bråda tider på anläggningen i Skelleftehamn framöver.