Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kvalificerad karosstillverkning i nischvolym ger utveckling

EBP (European Body Panels) tillverkar karossdelar i nischvolymsegmentet. Det innefattar pressning, laserskärning, sammansättning och ytbehandling av exteriördelar som därefter levereras till fordonstillverkare och underleverantörer över hela världen.

Något som gör EBP till ett ytterst spännande företag är att man tillverkar originaldelar som används både för äldre bilmodeller som till splitternya modeller. Verksamheten består alltså av både reservdelstillverkning och av tillverkning av karosseridetaljer för fabriksnya bilar.
– Vi följer fordonsbranschens utveckling när det gäller karossdelar för nya bilar. Vi är dock inte speciellt konjunktursbundna då en del av tillverkningen är reservdelstillverkning. Eftersom båda affärsområdena är ungefär lika stora så har vi en stabilitet i företaget som många andra kanske saknar, säger Mattias Ivansson, nuvarande vd och tidigare inköps- och logistikchef på EBP.

Jobba med senaste tekniken
På EBP erbjuds möjligheten att få ta del av den senaste teknologin för att framställa originaldelar för några av bilbranschens mest attraktiva varumärken. Med namn som Porsche, Audi, Volvo och Aston Martin på kundlistan står sig EBP riktigt bra i konkurrensen om attraktiv arbetskraft.
Samtidigt som marknaden utvecklas med en ökande efterfrågan så blir det allt svårare att hitta kompetens. I alla fall i närområdet. Många företag slåss om ungefär samma kompetensgrupper i Olofström och södra Sverige. Då gäller det att man som arbetsgivare kan sticka ut med mervärden som lockar potentiella arbetstagare.
Mycket handlar också om att säkerställa att teknikintresserade ungdomar väljer utbildningar som är kopplade till det rekryteringsbehov som finns i regionen. Att man som arbetsgivare kan visa upp en spännande arbetsplats är då oerhört viktigt.
– Vi ”sticker ut” lite i jämförelse med övriga företag i regionen med den bredd av artiklar vi hanterar. Det är komplicerade och avancerade artiklar som produceras i nischade volymer vilket ställer höga krav på oss som företag. De höga kraven är utvecklande och inspirerande. Vi arbetar för att knyta kompetens tidigt, exempelvis genom att erbjuda praktikplatser. Vi satsar på att höja vår tekniknivå så att vi kan hålla både en hög flexibilitet och effektivitet och inte minst en god arbetsmiljö, tillägger Mattias Ivansson.

Uppskattar Techtank
Som många andra teknikorienterade företag i Olofström är EBP medlemmar i Techtank. En framgångsfaktor med Techtank är stödet från kommunen och regionen. Medlemmar kan räkna med att få stöd i form av kompetensutvecklingsinsatser, nätverksträffar och nya kontaktytor bland annat. Något som EBP verkligen värdesätter.