Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kvalitencia Ledarskap vill göra skillnad

Sedan år 2000 driver Diana Sendlak Brundin företaget Kvalitencia Ledarskap i Hässleholm.
– Vi jobbar med olika typer av organisations- och individutvecklingar och även med coachning och handledning, berättar Diana.

Diana Sendlak Brundin är organisationskonsult med en fil. mag. i psykologi och lärare i ledarskap på Högskolan i Halmstad. Hon har tidigare arbetat som yrkesofficer i Försvarsmakten och som chefsutvecklare i Laholms kommun.
– Det var mycket nedläggningar inom försvarsmakten och jag ville helt enkelt göra något annat. Jag sade upp mig som officer och började läsa in en magisterexamen i psykologi. År 2000 startade jag Kvalitencia Ledarskap på heltid, som idag har två anställda och många samarbetspartners, berättar Diana.
Samtliga konsulter i nätverket har egen chefserfarenhet samt kunskap om olika omedvetna skeenden i organisationens kultur och i mellanmänskliga relationer.
Forskningen visar att ledarbeteenden gynnar utvecklingen i såväl organisationen som hos medarbetarna. De ledare som kan skapa en inre drivkraft och motivation hos medarbetarna kommer att lyckas bäst i framtiden.
Försvarshögskolan har utifrån detta utformat ett ledarutvecklingsprogram som kallas UL (Utvecklande Ledarskap).
– Vi jobbar med den nyaste ledarstilen på marknaden som Försvarshögskolan har tagit fram och forskat i. Vi har sett en stor skillnad i kulturutvecklingen att företagen blir mer lönsamma och att individerna i organisationen faktiskt upplever en större tillfredsställelse av att jobba där, berättar Diana.
Utbildningen genomförs under två-tre heldagar och mellanliggande kväll. Efter cirka två månader genomförs en uppföljningsdag.

Vill göra skillnad
– Det som är unikt för oss är att vi jobbar både med kulturen och strukturen i organisationerna. Det som vi vill åstadkomma är att göra skillnad, alltså en varaktig förändring på de kulturer som bygger företagen. Ofta handlar det om individers beteenden och vi jobbar mycket med just beteenden, berättar Diana.
Teoribildningen inom ledarskapsområdet har under det senaste decenniet dominerats av vad som på engelska kallas transformational leadership. Dynamiken i utvecklande ledarskap består i att medarbetarna identifierar sig med ledaren, delar hans eller hennes framtidsvision och gör insatser utöver sina egna intressen.

Krishantering
I våra liv kan vi råka ut för olyckor eller traumatiska händelser. Kvalitencia Ledarskap stöttar enskilda individer eller grupper som råkat ut för kriser/traumatiska händelser med debriefing. I en trygg och avspänd miljö genomförs debriefingsamtal med välutbildade handledare.
– Vi kan hjälpa till då det inträffat en händelse som väckt mycket reaktioner. Det kan vara dödsfall eller någon olycka på en arbetsplats eller kanske att en elev på en skola råkat ut för ett våldtäktsförsök, berättar Diana.
Kvalitencia Ledarskap har haft en god utveckling sedan starten och fler och fler kunder har anlitat företaget.
– Vi vill gärna ha varaktiga och ömsesidiga förhållanden med våra kunder som varar i flera år. Det är då som både vi och de ser en skillnad, säger Diana Sendlak Brundin avslutningsvis.