Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kvalitet, processeffektivitet och leveranssäkerhet i fokus

AB Maskinarbeten är en komplett mekanisk verkstad för legotillverkning av korta till långa serier. Samtidigt grundas verksamheten på unika visioner och ambitioner hos ett genuint småländskt familjeföretag som i över 60 år har försett marknaden med innovativa lösningar för en lite mer effektiv tillverkningsprocess.

Det nytänkande förhållningssättet hos Maskinarbeten, bland annat grundat på att företaget alltid har investerat i den senaste produktionstekniken samt inte minst sett till att hålla en hög kunskapsnivå hos personalen, har bland annat resulterat i mycket långa samarbeten med nyckelkunder över hela Sverige. Via kunderna levererar Maskinarbeten praktiskt taget över hela världen i en växande exportverksamhet.

Resultatet av omfattande investeringar
Maskinarbeten har utrustning och kompetens som täcker hela produktionskedjan – från första bearbetningssteget till slutlig ytbehandling. Det gör att företaget snabbt kan leverera kompletta kvalitetstestade produkter utan att vara beroende av externa processer.
– Vi har ständigt gjort mycket omfattande investeringar under årens lopp. Idag har vi en maskinpark som klarar det mesta, även mycket stora detaljer. Detta gäller i alla våra processteg från laserkärning, kantpressning, skärande bearbetning, svetsning, ytbehandling och montering. Det allra viktigaste är dock att vi har kompetens för att uppnå optimal nyttjandegrad av varje ny investering och det upplever jag att vi har, säger personalchef Tony Johansson.
Hos Maskinarbeten får varje medarbetare utrymme att växa, och enligt Tony är det viktigt att man som anställd tycker det är roligt att få vara involverad genom hela produktionskedjan.
– Ingen dag är den andra lik här i vår verkstad. Våra medarbetare får vara med från idé till färdig produkt. Genom att de får vara med och färdigställa produkten så ser de också resultatet av alla ansträngningar och det är kanske den bästa motivationen för att även fortsättningsvis göra ett bra jobb, menar Tony.

Hög automationsgrad och kunskapsnivå
Jord- och skogsbruk, infrastruktur, energi och fordonstillverkning är bara en handfull branscher som Maskinarbeten samarbetar med. Många av kunderna är världsledande leverantörer inom sina respektive nischer, vilket i sin tur gör Maskinarbeten till en efterfrågad leverantör på världsmarknaden.
Maskinarbeten har även ett antal egenutvecklade produkter som blivit välkända såväl nationellt som internationellt. Företagets värmeväxlare är sedan 1970-talet en stor och betydande produkt och säljs idag över hela världen via dotterbolaget Ekströms Värmetekniska AB. Utöver det har egenutvecklade bandslipmaskiner, arbetskorgar och insatsfilter introducerats på marknaden och de säljs i olika omfattning både inom och utanför Sverige.
Produkterna förknippas framförallt av en mycket hög kvalitet. Som leverantör är Maskinarbeten mest känd för sin höga leveranssäkerhet och processeffektivitet i kombination med en mycket bra kvalitet. Det är också företagets främsta konkurrensmedel när trycket ökar från lågkostnadsländerna.
– Jag vill hävda att Sverige kan hålla konkurrenskraftiga priser över lag när det gäller avancerad tillverkning. Tack vare en hög automationsgrad och kunskapsnivå kan vi konkurrera, och det är med den filosofin som vi på Maskinarbeten kommer att fortsätta utveckla vår verksamhet för framtiden, säger Tony Johansson avslutningsvis.