Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Kvalitetsjakt utan motsvarighet erbjuds i huvudstadsregionen

Ett brinnande intresse kan utvecklas till ett framgångsrikt företag – det bevisar Roslagens jakt & vilt gång på gång. Företaget startade i liten skala 2010 och var då inte mycket mer än en hobbyverksamhet i form av ett privatägt hjorthägn som drevs av två eldsjälar. På bara fem år har verksamheten utvecklats med möjlighet även för större sällskap att jaga frilevande kronhjort, dovhjort, rådjur, älg, mufflonfår och vildsvin.

Det är inte enbart en mer omfattande jaktverksamhet som gör att Roslagens jakt & vilt kan bidra till huvudstadsregionens attraktivitet som besöksregion. I samband med att företaget började satsa på hundträning för två år sedan fick man en ny och betydligt större målgrupp – och dessutom en verksamhet som är öppen året runt.
– I samband med att vi startade upp ett nytt hägn i Almunge i Uppsala valde vi att även expandera med fler verksamhetsgrenar. Idag är hundträningen lika stor som jakten, berättar delägare Klas Henriksson, som grundade Roslagens jakt & vilt tillsammans med Johan Eklöf.
Anläggningen är godkänd av Svenska Kennelklubben för utförande av anlagsprov och man tränar i huvudsak på vildsvin och med hundar som är omkring ett år och uppåt. Det tar enligt Klas cirka två till tre år innan hunden är fullärd, så det är mycket energi och tid som går åt, men i gengäld blir hunden en oumbärlig partner i jakten.

Jakt med kvalitet
Roslagens jakt & vilt står framförallt för jakt med kvalitet. Jakt på frilevande vilt erbjuds i Uppsala på de privatägda godsen Hargs Bruk och Kiplingebergs Gods. Olika typer av jakter arrangeras beroende på gruppens intressen.
– Bredden är nog vår främsta styrka. På Hargs Bruk och Kiplingebergs Gods jagas kronhjort, dovhjort, rådjur, älg, mufflonfår och vildsvin. Antalet områden av det här slaget som är öppna för jakt är väldigt få, det gör vår verksamhet unik och bidrar till att vi kan erbjuda en jaktupplevelse utan motsvarighet, förklarar Klas.
Både Hargs bruk och Klippinge berg kännetecknas av rika djurstammar och det finns stor utvecklingspotential när det gäller jakt i området. Enligt Klas finns det gott om utrymme för en utökad jaktverksamhet framöver.

Stora förhoppningar på nästa investering
Verksamheten i Almunge är Sveriges största träningsanläggning för jakthundar, något som Klas och Johan lyckats bygga upp på bara två år. Förhoppningarna är därför stora nu när man gör nästa investering.
– Vi har fått klartecken för att få bygga ett björnhägn och från och med nästa år får vi starta hundträning på björn. Det är vår största satsning hittills och det blir även en unik anläggning i Sverige, säger Klas.
Jägarförbundet har ett uppdrag från regeringen som omfattar hantering av påkörda och skadade djur. För att klara det behövs kompetens som finns inom företag som Roslagens jakt & vilt. Nu när man kommer att utbilda eftersöksjägare för björn kompletteras kompetensen, det finns enligt Klas Henriksson bara en annan anläggning i hela Sverige som erbjuder detta. Han rundar av med:
– Förutom den praktiska funktionen så kommer vårt björnhägn att locka många besökare till regionen. Vi kommer att hålla öppet för allmänheten och räknar med att kunna ta emot större grupper som exempelvis skolklasser. Det är ett viktigt bidrag till Uppsala och huvudstadsregionen som besöksmål.